wordki.pl - nauka słówek
BUSINESS
supplypodaż
demandpopyt
source of incomeźródło dochodu
a target/goalcel
target groupgrupa docelowa
an entreprenuerprzedsiębiorca
a start-upfirma rozpoczynająca działalność
overheadskoszty stałe, ogólne
expenseswydatki
expenditurewydatki
performancewyniki np. firny
averageśrednia
customer basebaza klientów
profit and loss accountrachunek zysków i strat
bottom linewynik końcowy
customer servicesobsługa klienta
an orderzlecenie
to target sth at sbkierować coś do kogoś (produkt)
to run a riskryzykować
to be up and runningprosperować
to get sth up and runningrozkręcić coś
to break evenosiągnąć próg rentowności
to run a companyprowadzić firmę
to equalrównać się
to enhancepoprawić
to implementwprowadzić
to take takoverprzejmować
short-termkrótkoterminowy
long-termdłgterminowy
indispensableniezbędny
start-uppoczątkujący (koszt)
to set a goalpostawić sobie cel
to reach a targetosiągnąć cel
an economic goalcel gosp.
sales targetsdocelowa sprzedaż
an ambitious goalambitny cel
entrepreneurialprzedsiębiorczy
entrepreneurshipprzedsiębiorczość
performance reportraport z wyników
company performacewyniki firmy
job performancewyniki pracy