wordki.pl - nauka słówek
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
autor: ewa12
leave/left/leftopuszczać/wyjeżdżać
lend/lent/lentpożyczać
let/let/letpozwolić
lie/lied/liedkłamać
lie/lay/lainleżeć
light/lit/litzapalać
lose/lost/lostgubić/zgubić
make/made/maderobić
mean/meant/meantznaczyć
meet/met/metspotykać/poznawać
pay/paid/paidpłacić
put/put/putkłaść/położyć
read/read/readczytać
ride/rode/riddenjeździć
ring/rang/rungdzwonić
rise/rose/risenpodnosić się
run/ran/runbiec
say/said/saidmówić/powiedzieć
see/saw/seenwidzieć/zobaczyć
sell/sold/soldsprzedać
send/sent/sentwysyłać
set/set/setumieszczać/zachodzić coś
shake/shook/shakenpotrząsnąć
shine/shone/shoneświecić
shoot/shot/shotstrzelać
show/showed/shownpokazać