wordki.pl - nauka słówek
Repetytorium Macmillan - 04 Praca - Warunki pracy... cz.2
autor: malkon99
improvement in relationspoprawa relacji
in the open airna świeżym powietrzu
in-house training opportunitiesmożliwość szkoleń wewnętrznych
incomedochód
job descriptionzakres obowiązków
join a unionzapisać się do związku zawodowego
keep a recordprowadzić rejestr
lack (of experience)brak doświadczenia
leave/quit one's jobodejść z pracy
make a good first impressionzrobić dobre pierwsze wrażenie
make ends meetwiązać koniec z końcem
make up for lost timenadrobić stracony czas
minimum wagepłaca minimalna
offer a jobzaproponować pracę
paid holidaypłatny urlop
pay into a pension schemepłacić na fundusz emerytalny
pay risepodwyżka pensji
pay sb over the oddspłacić komuś więcej niż inni
per hour/week/monthna godzinę/tygodniowo/miesięcznie
perkkorzyść, bonus
pick up new skillszdobyć nowe umiejętności
position/postpozycja/stanowisko
probation/trial periodokres próbny
productivitywydajność, efektywność
profit goes into one's own pocketzysk trafia do czyjejś kieszeni
promotedać awans
promote sb over sb elseawansować kogoś na niekorzyść innego pracownika
public holidaydzień ustawowo wolny od pracy
qualificationskwalifikacje
recruitmentrekrutacja
referencereferencje
rejectodrzucić
resignzłożyć rezygnację
retireprzejść na emeryturę
retirementprzejście na emeryturę, emerytura
run sb's own businessprowadzić własną firmę
salarypensja
seasonal workpraca sezonowa
self-employedsamozatrudniony
sense of achievementpoczucie spełnienia
serve an apprenticeshipodbyć praktyki
short listlista wyselekcjonowanych kandydatów branych po uwagę w procesie rekrutacji
sick leavezwolnienie lekarskie
sick payzasiłek chorobowy
sign on (the dole)zarejestrować się jako bezrobotny
Situations Vacantoferty pracy (rubryka w gazecie)
staffpersonel, kadra
staff moralemorale w zespole
start up a businesszałożyć firmę
step downustąpić (z zajmowanej pozycji/zajmowanego stanowiska)
summer jobpraca sezownowa (w lecie)
support oneselfsamemu się utrzymywać
swap shiftszamienić się na zmiany z innym pracownikiem
take early retirementprzejść na wcześniejszą emeryturę
take every opportunity to do sthkorzystać z każdej okazji, by coś zrobić
take sb on/hire sbzatrudnić kogoś
take on/up a new positionobjąć nowe stanowisko
take on extra hourspracować w godzinach nadliczbowych
take over from sbprzejąć od kogoś obowiązki
take responsibility for sthwziąć za coś odpowiedzialność
take time offwziąć wolne
take unpaid leavewziąć urlop bezpłatny
take up a referencesprawdzić referencje kandydata
taxpodatek
teamworkpraca zespołowa
tipnapiwek
unemployedbezrobotny
up-to-dateaktualny
vacancywakat, wolne stanowisko
wagespłaca, dniówka
work flexitimemieć elastyczne godziny pracy
work for a companypracować w firmie
work for oneselfpracować na własny rachunek
work in salespracować w dziale sprzedaży
work long hourspracować do późna
work on sthpracować nad czymś
work to a deadlinemieć wyznaczony termin na wykonanie pracy
work under pressurepracować pod presją
working conditionswarunki pracy
workplacemiejsce pracy