wordki.pl - nauka słówek
lesson 137 part 2
autor: stage9
Would you like something to drink?Czy chciałabyś coś do picia?
Would you like some more tea?Czy chciałabyś trochę więcej herbaty?
eventuallyostatecznie, w końcu, koniec końców
bargainokazja, dobry interes (możliwość kupienia czegoś taniej)
It was a real bargainTo była prawdziwa okazja
bargain over sthtargować się o coś, pertraktować o coś, negocjować o coś
I don't have time to bargain over the priceNie mam czasu targować się o cenę
get the better of the bargainwytargować lepiej niż oczekiwano
I eventually got the better of the bargainOstatecznie/Koniec końców wytargowałam lepiej niż oczekiwałam
basementpiwnica
bargain basementdział z towarami przecenionymi
second handz drugiej ręki, używany
cautionostrożność, rozwaga (np. w unikaniu ryzyka)
cautiousostrożny, rozważny (odpowiednik: careful)
I'm rather cautious about predicting my futureJestem raczej ostrożna w przewidywaniu mojej przyszłości
cautiouslyostrożnie (np. poruszać się, mówić), powściągliwie, z rezerwą, umiarkowanie (np. zachowywać
He moved cautiously when his son was sleepingPoruszył się ostrożnie, kiedy jego syn spał
My parents-in-laws welcomed me cautiouslyMoi teściowie przywitali mnie z rezerwą/powściągliwie
deliverdostraczać
mailpoczta (korespondencja)
Is there any mail for me?Czy jest do mnie jakaś poczta?
mailboxskrzynka poczta
beforehandnajpierw, przedtem, uprzednio, zawczasu, z góry (odpowiednik: in advance)
You knew beforehand what they were going to doTy wiedziałeś uprzednio co oni zamierzali zrobić
set sb freeuwolnić, oswobodzić kogoś; wypuścić kogoś na wolność
be hard upbyć spłukanym, bez pieniędzy
The kidnappers set the hostages freePorywacze uwolnili zakładników
I'm hard up, I can't go to the cinemaJestem spłukany, nie mogę iść do kina
oppositionopozycja
sadlysmutno