wordki.pl - nauka słówek
phrasal verbs
autor: kropaa
agree with sb/sthzgadzać się z
base sth on sthopierać na
breathe in/outwdychać/wydychać
call sth offodwołać
carry onkontynuować
change into sthprzebierać się
check inzameldować się, zgłaszać się do odprawy
check outwymeldować się
cheer sb ondopingować
cheer sb uppocieszać
chop sth upposiekać
come across sb/sthnatknąć się na
come backwracać
come from sthpochodzić z/od
come ondalej! no już!
come to sthwynosić razem
come up with sthwymyślić
concentrate on sthskoncentrować się na
cut sth uppokroić
deal with sthzajmować się
dress upwystroić się
eat sth upzjeść do końca
fall into sthupadać
fall out (with sb)pokłócić się
fall overprzewrócić się
fill sth inwypelniać
find sth outdowiadywać się
focus on sthskupiać się na
get awaywyjechać (na wakacje)
get into sthdostać się do
get offwysiadać
get on sthwsiadać do/na
get on (well) with sbbyć w dobrych stosunkach z
get out of sthwydostać się
give up sthzrezygnować
go aheadproszę bardzo! (wyrażenie zgody)
go awaywyjechać
go on a dietprzejść na dietę
go on to sthprzejść do (tematu/czynności)
go outwychodzić
go over to sb/sthzmieniać (temat/rozmówcę)
go through sthprzechodzić przez
go upwzrosnąć
go without sthobywać się bez
grow updorastać
hang out (with sb)spędzać czas
hang over sb/sthwisieć nad
help out (with sth)pomagać
hold sth upunosić
hurry uppospieszyć się
insist on sthnalegać
keep up withnadążać za
laugh at sb/sthśmiać się z
lift sth uppodnosić się
live up tospełniać czyjeś oczekiwania
lock sb upzamknąć kogoś
look after sb/sthopiekować się
look out of sthpatrzeć przez
look up to sbpodziwiać kogoś
make sth outrozszyfrować
make sth upwymyślać, zmyślać
make up your mindzdecydować się
mash sth upugniatać (jedzenie)
move onprzechodzić do nowego tematu
pay sb/sth backzwrócić/oddać (pieniądze)
put sth uprozkładać, składać
put sth awayodkładać na miejsce
put sth onzakładać, wkładać
put onprzybrać na wadze
put up with sb/sthznosić; wytrzymywać
rely on sb/sthpolegać na
run out (of sth)zużyć, wyczerpać
save on sthoszczędzać
send sth outwyrzucać, strzelać
set offwyruszać
set out on sthprzystąpić do zrobienia czegoś
set sth upzałożyć
sit down to sthzasiąść
speed sth upprzyspieszyć
spend sth on sthwydawać
split uprozstać się
stand over sbstać nad
stay inzostawać w domu
stay outbyć poza domem
stay overprzebywać u kogoś
step on sthnastąpić, stanąć
stop overzrobić przerwę w podróży
switch sth onwłączać
take after sbbyć podobnym do
take sb/sth awayzabierać
take offstartować
take sth offzdejmować
take sth upzaineteresować się
think about sthmyśleć
throw sth awaywyrzucać
try sth onprzymierzać
turn sb/sth into sb/sthzmieniać w
turn uppojawiać się
wake upobudzić się
work on sthpracować nad
work sth outzdecydować