wordki.pl - nauka słówek
1200. cz1
autor: meizum2
todo
thatze
fordla
wasbylo
onna
asjako
theyoni
ato okolo
fromz od
butale
werebyli
theretam
whichktóry
theirich
saidpowiedziec
ifjesli
eachkazdy
abouto
howjak
themim ich
thennastepnie
manywiele
sometroche
sowiec taki
thesete
otherinny
intodo srodka
hasma
morewiecej
couldpotraifc