wordki.pl - nauka słówek
3. school addition
autor: ilaen
syllabusprogram nauczania
carry out experimentsprzeprowadzać eksperyment
engaging essonciekawa lekcja
cafeteriabufet
canteenbufet dla 10
assemblyapel
attendanceobecnosć
concentratekoncentrować się
pass an examzdać egzamin
get into universitydostać się na uniwersytet
make notesrobić notatki
parent's eveningwywiadówka
registerdziennik
termsemestr
do a degree in sthstudiować coś
diplomadyplom
lecturewykład
pay tution feespłacić czesne
scholarshipstypendium
practicećwiczenie, praktyka
practisećwiczyć
sensiblerozsądny
sensitivewrażliwy