wordki.pl - nauka słówek
Czasowniki nieregularne
autor: eveliqa
be was/were beenbyć
beat beat beatenpokonać
become became becomestawać się
begin began begunzaczynać
bend bent bentzginać się
break broke brokenłamać
bring brought broughtprzynosić
build built builtbudować
burn burnt burntpalić
buy bought boughtkupować
catch caught caughtłapać
choose chose chosenwybierać
come came comeprzychodzić
cost cost costkosztować
cut cut cutciąć
do did donerobić
draw drew drawnrysować
dream dreamt dreamtmarzyć, śnić
drink drank drunkpić
drive drove drivenprowadzić samochód
eat ate eatenjeść
fall fell fallenupadać
feel felt feltczuć
fight fought foughtwalczyć
find found foundznajdować
fly flew flownlatać
forget forgot forgottenzapomnieć
get got gotdostawać
give gave givendawać
go went goneiść, jechać
grow grew grownrosnąć, sadzić
hang hung hungwisieć
have had hadmieć
hear heard heardsłyszeć
hide hid hiddenchować
hit hit hituderzać
hold held heldtrzymać
hurt hurt hurtranić
keep kept kept(za)trzymać
know knew knownwiedzieć, znać
learn learnt learntuczyć się
leave left leftzostawić, opuszczać
lend lent lentpożyczyć (komuś)
light lit litzapalić
lose lost lostgubić
make made maderobić(tworzyć)
mean meant meantmieć na myśli, znaczyć
meet met metspotykać
must had to had tomusieć
oversleep overslept oversleptzaspać
pay paid paidpłacić
put put putkłaść
read read readczytać
ride rode riddenjeżdzić (na)
ring rang rungdzwonić
run ran runbiegać
say said saidmówić
see saw seenwidzieć
sell sold soldsprzedawać
send sent sentwysyłać
set off set off set offwyruszyć
shake shook shakenpotzrąsnąć
shine shone shoneświecić
show showed shownpokazać
shut shut shutzamknąć
sing sang sungśpiewać
sink sank sunktonąć
sit sat satsiedzieć
sleep slept sleptspać
smell smelt smeltpachnieć
speak spoke spokenmówić
spend spent spentspędzać, wydawać
stand stood stoodstać
spread spread spreadrozprzestrzeniać się
steal stole stolenkraść
sting stung stung(u)żądlić
swim swam swumpływać
take took takenbrać
teach taught taughtuczyć (kogoś)
tear tore tornrodzierać, (po)drzeć
tell told toldpowiedzieć, opowiadać
think thought thoughtmyśleć
throw threw thrownrzucać
understand understood understoodrozumieć
wake woke wokenbudzić się
wear wore wornnosić, mieć na sobie
win won wonwygrywać
write wrote writtenpisać