wordki.pl - nauka słówek
RADIOGRAMY UKŁ.NERWOWY
autor: Delete
petrous part of internal carotid arteryOdcinek skalisty tętnicy szyjnej wewnętrznej
cervical part of internal carotid arteryOdcinek szyjny tętnicy szyjnej wewnętrznej
occipital arteryTętnica potyliczna
lel carotid bifurcationPodział lewej tętnicy szyjnej wspólnej
anterior cerebral arteryTętnica przednia mózgu
medial cerebral arteryTętnica środkowa mózgu
maxillary arteryTętnica szczękowa
external carotid arteryTętnica szyjna zewnętrzna
facial arteryTętnica twarzowa
lingual arteryTętnica językowa
anterior cerebral arteriesTętnice przednie mózgu
insulaWyspa
caudate nucleusJądro ogoniaste
circular sulcus of insulaBruzda okrężna wyspy
choroid plexus of lateral ventricleSplot naczyniówkowy komory bocznej
frontal sinusZatoka czołowa
frontal horn of lateral ventricleRóg czołowy komory bocznej
internal capsuleTorebka wewnętrzna
septum pellucidumPrzegroda przezroczysta
inferior sagittal sinusZatoka strzałkowa dolna
superior sagittal sinusZatoka strzałkowa górna
occipital gyriZakręty potyliczne
splenium of corpus callosumPłat ciała modzelowatego
head of caudate nucleusGłowa jądra ogoniastego
anterior (frontal) horn of lateral ventricleRóg przedni (czołowy) komory bocznej
Genu of corpus callosumkolano ciała modzelowatego
frontal sinusZatoka czołowa
fornixSklepienie
putamenSkorupa
thalamusWzgórze
lateral sulcusBruzda boczna
falx cerebriSierp mózgu
occipital lobePłat potyliczny
third ventricleKomora trzecia
Cistern of tectal plate (Quadrigeminal cistern)Zbiornik blaszki pokrywy (blaszki czworaczej)
superior sagittal sinusZatoka strzałkowa górna
vitreous bodyCiało szkliste
lensSoczewka
optic nerveNerw wzrokowy
middle cerebral arteryt. środkowa mózgu
perisellar cisternsZbiorniki okołosiodłowe
Tectal (Quadrigeminal) plateBlaszka pokrywy (czworacza)
Cistern of tectal plate (Quadrigeminal cistern)Zbiornik blaszki pokrywy (blaszki czworaczej)
cerebellumMóżdżek
confluence of sinusesSpływ zatok
vermis of cerebellumRobak móżdżku
inferior (temporal) horn of lateral ventricleRóg dolny (skroniowy) komory bocznej
temporal lobePłat skroniowy
cerebral pedunclesKonary mózgu
lateral rectus muscleMięsień prosty boczny
medial rectus muscleMięsień prosty przyśrodkowy
ethmoidal cellsKomórki sitowe
sulcus of corpus callosumBruzda ciała modzelowatego
superior frontal gyrusZakręt czołowy górny
corpus callosumCiało modzelowate
anterior (frontal) horn of lateral ventricleRóg przedni (czołowy) komory bocznej
circular sulcus of insulaBruzda okalająca wyspy
splenium of corpus callosumPłat ciała modzelowatego
middle frontal gyrusZakręt czołowy środkowy
cave of septum pellucidumJama przegrody przezroczystej
septum pellucidumPrzegroda przezroczysta
fornixSklepienie
inferior sagittal sinusZatoka strzałkowa dolna
superior sagittal sinusZatoka strzałkowa górna
occipital gyriZakręty potyliczne
cingulate gyrusZakręt obręczy
corpus callosumCiało modzelowate
Choroid plexus of lateral ventricleSplot naczyniówkowy komory bocznej
Interpeduncular fossaDół międzykonarowy
mammillary bodyCiało suteczkowate
cochleaŚlimak
internal carotid arteryTętnica szyjna wewnętrzna
superior cerebellar arteryTętnica górna móżdżku
superior sagittal sinusZatoka strzałkowa górna
Central part of lateral ventricleCzęść środkowa komory bocznej
Tela choroidea of third ventricleTkanka naczyniówkowa komory trzeciej
third ventricleKomora trzecia
trigeminal nerveNerw trójdzielny
Anterior inferior cerebellar arteryTętnica dolna przednia móżdżku
dens of axisZąb kręgu obrotowego
Foramen of transverse process of axisOtwór wyrostka poprzecznego kręgu obrotowego