wordki.pl - nauka słówek
Repetytorium Macmillan - 05 Życie rodzinne... - Styl życia...
autor: malkon99
lifestyle, conflicts and problemsstyl życia, konflikty i problemy
against sb's better judgementwbrew czyjemuś zdrowemu rozsądkowi
argue/argumentkłócić się/kłótnia
be complete oppositesbardzo różnić się od siebie, być jak ogień i woda
behave/behaviourzachowywać się/zachowanie
broad-mindedtolerancyjny
confront/confrontationstawić czoła, skonfrontować, konfrontacja
disagree/disagreementnie zgadzać się/różnica zdań
disciplinedyscyplina
divorce ratesodsetek rozwodów
dumprzucić kogoś
end a relationshipzakończyć związek
family valueswartości rodzinne
fellowshipkoleżeństwo, braterstwo
get a divorcerozwieść się
give sb the silent treatmentnie odzywać się do kogoś
go ballisticbardzo się zdenerwować
grounduziemić dać dziecku szlaban na wychodzenie z domu
have a difference of opinionmieć różne zdania
have a fightpokłócić się
have a flingzaszaleć
have an affairmieć romans
intolerantnietolerancyjny
lay down some (ground) ruleswyznaczać (podstawowe) zasady
learn right from wrongrozróżniać dobro od zła
lifelong commitmentzobowiązanie na całe życie
narrow-mindedograniczony, o wąskich horyzontach
push the limitstestować granice
rebel/rebellionbuntować się/bunt
respect other peopleszanować innych ludzi
rowkłótnia
sarcasticsarkastyczny
separatedw separacji
set boundariesstawiać granice
snublekceważyć
stick to the rulestrzymać się zasad
take a dislike to sbpowziąć niechęć do kogoś
take sb's sidewziąć czyjąś stronę
uptightnerwowy
virtues and vicescnoty i przywary
phrasal verbsczasowniki frazowe
break off engagementzerwać zaręczyny
break upzerwać z kimś
catch sb outprzyłapać kogoś (np. na kłamstwie)
cheat on sbzdradzić kogoś
cut off/stop an allowancewstrzymać wypłatę kieszonkowego
fall in with a bad crowdwpaść w złe towarzystwo
fall out with sbpokłócić się z kimś
get away with sthuniknąć kary za coś
get back on trackwrócić na dobrą drogę
get back togetherwrócić do siebie
get on (well) withmieć dobre stosunki z
get one's point acrosswytłumaczyć swój punkt widzenia
go back on one's promisenie dotrzymać obietnicy
go on about sthciągle mówić o czymś
go out with sbumawiać się z kimś
have it out with sbwyjaśnić coś sobie
let sb downzawieść kogoś
make up with sbpogodzić się z kimś
pull oneself togetherwziąć się w garść
put up with sbtolerować kogoś, znosić kogoś
split uprozstać się
stand up to sbsprzeciwić się komuś
talk things throughprzedyskutować sprawę
tell sb offzbesztać kogoś, zrugać
walk out on sbodejść od kogoś