wordki.pl - nauka słówek
Angielski
autor: Ewelina
LOC - lose of consciousness- utrata przytomności
convulsions- drgawki
premature separationprzedwczesne oddzielenie
placenta- łożysko
unconscious- nieprzytomny
sore- bolesny (s)
painful- bolesny (p)
aching- bolsny (a)
wound- rana
infection- infekcja, zakażenie
colicky- kolkowy
refer to sth- odnosić się do czegoś
acuteprzenikliwy/przeszywający
paroxysmal- napadowy/ostry (pa)
stitch- kłujący ból, szew
twinge- ostry ból, kłucie
twinge- (czasownik) boleć, rwać, kłuć
sudden- nagły, niespodziewany
discomfortdyskomfort
tender- kruchy
pressure- nacisk, ciśnienie
develop- rozwijać, rosnąć
suffer- cierpieć, znosić, tolerować
aim- cel, mieć na celu (czasownik)
treatment- opieka medyczna, leczenie
ease- złagodzić (e)
alleviate- złagodzić (a)
relieve- złagodzić, uśmierzyć ból
agonizing- nieznośny (a)
bad- silny
bearable- znośny
boring- świdrujący
briefkrótki
burning- palący
constant- ciągły
continuous- ciągły (ous)
cramping- kurczowy
crushing- miażdżący
darting- przeszywający (d)
dreadful- straszny
drilling- świdrujący
dull- tępy
episodic- chwilowy
excruciating- niedozniesienia (e)
frequent- częsty
gnawing- gryzjący
gripping- ściskający
intense- intensywny
intermittent- sporadyczny
knife-like- ostry
lancinating- przeszywający (l)
mildłagodny
moderate- umiarkowany, średni
periodicokresowy
recurrent- nawracający
persisting- uporczywy (ing)
pulsating- pulsujący (p)
severe- bardzo silny
sharp- ostry
short- krótki
sporadic- sporadyczny
stabbing- kłujący
steady- stały
suffocating- duszący
throbbing- pulsujący (t)
tingling- mrowiący
transient- przelotny, krótkotrwały
tugging- szarpiący
unbearable- niedozniesienia
paramedic- ratownik medyczny
deal with- uporać się
shock- wstrząs, szok
condition- stan
major- ważny
traumatrauma, uraz
occurs- występować, zdarzać się
unable- niezdolny
enough- wystarczająco
slow down- zwalniać
stage- zdiagnozować, stadium
coma- śpiączka
cardiovascularsercowo-naczyniowy
blood pressure- ciśnienie krwi
affected- dotknięty chorobą