wordki.pl - nauka słówek
Angielski 1 kolos
autor: Ewelina
personality- osobowość
restlessness- niepokój ruchowy
advanced- zaawansowany
confusion- zmieszanie, splątanie
ultimately- ostatecznie
heavy bleeding- ciężkie krwawienie
hypothermia- hipotermia (spadek temp.)
hyperthermia- hipertermia (wysoka temp.)
respiratory distress- ostre wyczerpanie oddechowe
respiratory failure- niewydolność oddechowa
breathing rate- częstość oddechu
hypotension- niedociśnienie
common- pospolite, wspólne
fallspadać
arise- wynikać
diarrhoea- biegunka
blister- bąbel, odcisk, pęcherz
cardiac arrest- zatrzymanie akcji serca
foreign body- ciało obce
disposable- jednorazowy
dressing- opatrunek
hypodermic needle- igła do wstrzyknięć podskórnych
sterile- sterylny, jałowy
sterilize- sterylizować
swab- wacik, (czas.) tamować ranę
tweezers- pęseta
throbbing pain- pulsujący ból
sharp pain- ostry ból
burning pain- palący ból
stabbing pain- kłujący ból
shooting pain- przeszywający ból
dull ache- tępy ból
gnawing pain- gryzący ból
cramping pain- kurczowy ból
along- wzdłuż
steady- jednostajny, miarowy
squeezed- ściśnięty
stuck into- wbity
tumour- guz
labour- poród
stomach ulcer- wrzód żołądka
kidney stones- kamienie nerkowe
broken ankle- złamana kostka
severed finger- obcięty palec
electric shock- wstrząs elektryczny
defibrillator- defibrylator
start as a trainee- zacząć jako praktykant
save a life- uratować komuś życie
make decision- podjąć decyzję
give treatment- poddać się leczeniu
pain relief- ulga w bólu
migraine- migrena
local anaesthetic- środek znieczulający miejscowo
server- ucinać, zrywać (kontakt)
severed- odcięty, odłączony (przymiotnik)
severe- poważny, srogi
cough- kaszel, kaszlnąć
right-hand side- prawa strona
move around- przenosić się
worsegorszy, gorzej
sensation- czucie, odczucie
take sb away- wyprosić kogoś
take sth away- zabierać coś/wywozić coś
wears off- przechodzić/zanikać
cope with sth- radzić sobie z czymś
epidural- znieczulenie zewnątrzoponowe
pethidine- petydyna
gas and air- entonox (gaz i powietrze)
road accident- wypadek drogowy
suicide- samobójstwo
twice- dwukrotnie
influence- wpływ, oddziaływanie
deal with- radzić sobie
keep a clear head- utrzymać trzeźwe myślenie
clearlywyraźnie, jasno
emergency treatmentleczenie w nagłych przypadkach
set up drips- założyć kroplówkę
dress wound- zaopatrywać ranę
splints- szyny
apply splints to limbs- nastawiać kończyny
life-saving- ratownictwo, ratowanie życia
administer- sprawować rządy, udzielać
trainee- praktykant
wears off- przechodzić, zanikać