wordki.pl - nauka słówek
Angielski kolos 2
autor: Ewelina
through- przez
electrodes- elektrody
count up- policzyć, zliczyć
push down- naciskać, uciskać
set- ustawić
charge- ładunek
applies- aplikować, stosować, nakładać
respond- reagować, odpowiadać
dosage- dawkowanie, dawka
press- nacisnąć
hold- trzymać
set up- zakładać
CPR (cardiopulmonary resuscitation)- resuscytacja krążeniowo-oddechowa
mouth-to-mouth- sztuczne oddychanie metodą usta-usta
keep away- trzymać coś z daleka (k a)
stand clear- trzymać coś z daleka (s c)
buttons- przyciski
blanket- koc
medical help- pomoc medyczna
umbilical cord- pępowina (u c)
towel- ręcznik
due- właściwe, planowane
contractions- skurcze porodowe
expectant- pełen wyczekiwania
appear- pojawiać, ukazywać się
at no extra charge- bez dodatkowej opłaty
support- podtrzymywać
guide- prowadź
cut the umbilical cord- przeciąć pępowinę
cord- pępowina (c)
dry- wysuszyć
gently rubłagodnie potrzeć
cover- okryć, przykryć
bandages- bandaż
a scalpel- skalpel
morphine- morfina
disposable gloves- rękawiczka jednorazowa
a thermometer- termometr
a first aid manual- podręcznik pierwszej pomocy
adhesive tape- przylepiec, plaster
light a bonfire- rozpalić ognisko
a torch- latarka
a box of matches- pudełko zapałek
scissors- nożyczki
large plastic bags- duża torebka plastikowa
a cooking pot- garnek
a mosquito net- moskitiera
blisters- pęcherze, bąble
third degree burns- oparzenie 3-stopnia
severe bleeding- intensywne krwawienie
check for- sprawdzić coś
immerse- zanurzać
immobilize- unieruchomić
make sure- upewnić się, pamiętać
puncturenakłuć
remove- usuwać, zdejmować
squeezeuciskać
treat- leczyć