wordki.pl - nauka słówek
Angielski kolos 4
autor: Ewelina
measuring- mierzenie
electrical activity- aktywność elektryczna
ECG (electrocardiogram)- elektrokardiogram
pediatricians- pediatra
pediatric spoon- łyżka pediatryczna
metal bar- metalowy pręt
fracture- złamanie
segment- cząstka
bone plate- płytka do łączenia odłamków kości
scale- waga
device- urządzenie
nerve reactions- reakcja nerwowa
neurological pinwheel- spr. czucie w nerwach
X-ray machine- aparat rentgenowski
optical instrument- przyrząd optyczny
tissue- tkanka
samples- próbka
centrifugal force- siła odśrodkowa
heavier- ciężki
spinning- wirowanie
centrifuge- wirówka
motor-driven- napędzany silnikiem
removing- usunięcie
scar- blizna
dermabrader- chirurgiczne urządzenie do usuwania blizn
filtering- filtrowanie
dialysis machine- dializator
weak to walk- słabo chodzić
stretcher- nosze
ambulance service- oddział karetek pogotowia
antenatal unit- oddział położniczy (przedurodzeniowy)
appendectomy- wycięcie wyrostka robaczkowego
bacterial strain- szczep bakteryjny
blood test- badanie, analiza krwi
central sterile supply department- centralna sterylizatornia
chromatography- chromatografia
cloakroom- garderoba
comprise- zawierać, składać się
to culture bacterial strains- hodować szczepy bakterii
dermatological wardoddział dermatologiczny
dispensary- apteka szpitalna
dispense- sporządzać i wydawać lekarstwa
district- rejon, dzielnica
duty- obowiązek, dyżur
E.N.T. (ear, nose, throat)- oddział chorób uszu, nosa i gardła (laryngologiczny)
emergency department- pogotowie ratunkowe
general hospital- szpital ogólny
gynecological ward- oddział ginekologiczny
immunological tests- badania odporności
intensive care unit- oddział intensywnej terapii
laryngitis- zapalenie krtani
locker- szafka
maternity unit- oddział położniczy
medical ward- oddział szpitalny
meningitis- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
microbiology laboratory- laboratorium mikrobiologiczne
oncological ward- oddział onkologiczny
operating theatre- sala operacyjna
ophthalmic ward- oddział okulistyczny
out-patient department- przychodnia, ambulatorium
pediatric ward- oddział pediatryczny
pathology- patologia
pharyngitis- zapalenie gardła
postnatal- oddział położniczy (pourodzeniowy)
scintigraphyscyntygrafia
serum- surowica
show round- oprowadzić
specialist laboratory- laboratorium specjalistyczne
sputum- plwocina
surgical ward- oddział chirurgiczny
magnetic resonance imaging- rezonans magnetyczny