wordki.pl - nauka słówek
Repetytorium Macmillan - 07 Zakupy i usługi - Reklama
autor: malkon99
advertisingreklama
advertisereklamować
advertisement/advertreklama
attract/draw attentionprzyciągać uwagę
bannerbaner reklamowy
brand namemarka, nazwa firmowa
brochureprospekt, broszura reklamowa
celebrity endorsementudział znanej osoby w reklamie
cold callingakwizycja przez telefon
commercialreklama radiowa lub telewizyjna
consumerkonsument
cost-effectiveopłacalny
flierulotka
food sb with adszalewać kogoś reklamami
free giftgratis, darmowy dodatek
give sb a competitive edgedać komuś przewagę nad konkurencją
highlight the benefits of sthpodkreślić korzyści płynące z czegoś
jingleslogan, dżingiel
junk mailniezamówione przesyłki reklamowe
leafletulotka
marketing campaignkampania marketingowa
personal adogłoszenie towarzyskie
pop uppojawiać się nagle/niespodziewanie (np. na ekranie komputera)
product placementlokowanie produktu
prospective customerpotencjalny klient
recognisablerozpoznawalny
seasonal advertisingokresowe kampanie reklamowe (np. w okresie Bożego Narodzenia)
sports sponsorshipsponsoring w sporcie
tempt/enticekusić
viral advertisingreklama wirusowa