wordki.pl - nauka słówek
PRAKTYCZNY GRZBIET - UKŁ. KOSTNO-MIĘŚNIOWY
autor: Delete
vertebraeKręgi
Lateral mass of atlas, right and left. Część boczna kręgu szczytowego, prawa i lewa
Superior articular surface of atlas, right and left. Dołek stawowy górny kręgu szczytowego, prawy i lewy
Inferior articular surface of atlas, right and leftDołek stawowy dolny kręgu szczytowego, prawy i lewy
Facet for dens of atlasDołek zęba kręgu szczytowego
Anterior arch of atlasŁuk przedni kręgu szczytowego
Anterior tubercle of atlasGuzek przedni kręgu szczytowego
Posterior arch of atlasŁuk tylny kręgu szczytowego
Groove for vertebral artery, right and leftBruzda tętnicy kręgowej, prawa i lewa. kręgu szczytowego
Posterior tubercle of atlasGuzek tylny kręgu szczytowego
Apex of dens of axisWierzchołek zęba kręgu obrotowego
Anterior articular facet of dens of axisPowierzchnia stawowa przednia zęba kręgu obrotowego
Posterior articular facet of dens of axisPowierzchnia stawowa tylna zęba kręgu obrotowego
Superior articular facet of axis, right and leftPowierzchnia stawowa górna, prawa i lewa kręgu obrotowego
Inferior articular process of axis, right and leftWyrostek stawowy dolny, prawy i lewy, kręgu obrotowego
Superior articular process, right and left, of cervical, thoracic, lumbar vertebraWyrostek stawowy górny, prawy i lewy, kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
Inferior articular process, right and left, of cervical, thoracic, lumbar vertebraWyrostek stawowy dolny, prawy i lewy, kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
Pedicle of vertebral arch, right and left, of cervical, thoracic, lumbar vertebraNasada łuku kręgu (kręgowego), prawa i lewa, kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
Lamina of vertebral arch of cervical, thoracic, lumbar vertebraBlaszka łuku kręgu (kręgowego), kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
Intervertebral foramen, right and leftOtwór międzykręgowy, prawy i lewy
Superior vertebral notch, right and left, of cervical, thoracic, lumbar vertebraWcięcie kręgowe górne, prawe i lewe, kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
Inferior vertebral notch, right and left, of cervical, thoracic, lumbar vertebraWcięcie kręgowe dolne, prawe i lewe, kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
Uncus of body, right and left, of cervical vertebraHak trzonu, prawy i lewy kręgu szyjnego
Foramen transversarium, right and left, of cervical vertebraOtwór wyrostka poprzecznego (otwór kręgowo-tętniczy), prawego i lewego, kręgu szyjnego
Anterior tubercle, right and left, of cervical vertebraGuzek przedni, prawy i lewy, kręgu szyjnego
Posterior tubercle, right and left, of cervical vertebraGuzek tylny, prawy i lewy, kręgu szyjnego
Groove for spinal nerve, right and left, of cervical vertebraBruzda nerwu rdzeniowego, prawa i lewa, kręgu szyjnego
Spinous process of seventh vertebra (of vertebra prominens)Wyrostek kolczysty kręgu wystającego
Superior costal facet, right and left, of thoracic vertebraDołek żebrowy górny, prawy i lewy, kręgu piersiowego
Inferior costal facet, right and left, of thoracic vertebraDołek żebrowy dolny, prawy i lewy, kręgu piersiowego
Transverse costal facet, right and left, of thoracic vertebraDołek żebrowy wyrostka poprzecznego, prawego i lewego, kręgu piersiowego
Semispinalis muscle, right and leftMięsień półkolcowy, prawy i lewy
Posterior layer of thoracolumbar fasciaBlaszka tylna powięzi piersiowo-lędźwiowej
Spinalis muscle, right and leftMięsień kolcowy, prawy i lewy
Longissimus muscle, right and leftMięsień najdłuższy, prawy i lewy
Iliocostalis muscle, right and leftMięsień biodrowo-żebrowy, prawy i lewy
Splenius cervicis muscle, right and left. Mięsień płatowaty szyi, prawy i lewy
Splenius capitis muscle, right and leftMięsień płatowaty głowy, prawy i lewy
Serratus posterior inferior muscle, right and leftMięsień zębaty tylny dolny, prawy i lewy
Serratus posterior superior muscle, right and leftMięsień zębaty tylny górny, prawy i lewy
Rhomboid major muscle, right and leftMięsień równoległoboczny większy, prawy i lewy
Rhomboid minor muscle, right and leftMięsień równoległoboczny mniejszy, prawy i lewy
Levator scapulae muscle, right and leftMięsień dźwigacz łopatki, prawy i lewy
Latissimus dorsi muscle, right and leftMięsień najszerszy grzbietu, prawy i lewy
Trapezius muscle, right and leftMięsień czworoboczny, prawy i lewy
Coccygeal cornu (horn), right and left, of coccyxRożek guziczny, prawy i lewy kości guzicznej
CoccyxKość guziczna
Apex of sacrumWierzchołek kości krzyżowej
Sacral hiatus of sacrumRozwór krzyżowy
Sacral canal of sacrumKanał krzyżowy
Sacral cornu (horn), right and left, of sacrumRożek krzyżowy, prawy i lewy kości krzyżowej
Lateral sacral crest, right and left, of sacrumGrzebień krzyżowy boczny, prawy i lewy kości krzyżowej
Intermediate sacral crest, right and left, of sacrumGrzebień krzyżowy pośredni, prawy i lewy kości krzyżowej
Median sacral crest of sacrumGrzebień krzyżowy pośrodkowy kości krzyżowej
Posterior sacral foramen, first, second, third, fourth, right and left, of sacrumOtwór krzyżowy grzbietowy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, prawy i lewy, kości krzyżowej
Dorsal surface of sacrumPowierzchnia grzbietowa kości krzyżowej
Anterior sacral foramen. First, second, third, fourth, right and left, of sacrumOtwór krzyżowy miedniczny, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, prawy i lewy, kości krzyżowej
Intervertebral foramen, first, second, third, fourth, right and left, of sacrumOtwór międzykręgowy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, prawy i lewy, kości krzyżowej
Transverse ridge of sacrumKresa poprzeczna kości krzyżowej
Pelvic surface of sacrumPowierzchnia miedniczna kości krzyżowej
Sacral tuberosity , right and left, of sacrumGuzowatość krzyżowa, prawa i lewa kości krzyżowej
Auricular surface, right and left, of sacrumPowierzchnia uchowata, prawa i lewa kości krzyżowej
Lateral part, right and left, of sacrumCzęść boczna, prawa i lewa kości krzyżowej
Superior articular process, right and left, of sacrumWyrostek stawowy górny, prawy i lewy kości krzyżowej
Ala of sacrum, right and leftSkrzydło, prawe i lewe kości krzyżowej
Promontory of sacrumWzgórek kości krzyżowej
Base of sacrumPodstawa kości krzyżowej
Mammillary process, right and left, of lumbar vertebraWyrostek suteczkowaty prawy i lewy kręgu lędźwiowego
Accessory process, right and left, of lumbar vertebraWyrostek dodatkowy prawy i lewy kręgu lędźwiowego
Costal process, right and left, of lumbar vertebraWyrostek żebrowy prawy i lewy kręgu lędźwiowego