wordki.pl - nauka słówek
PRAKTYCZNY- UKŁ. KOSTNO-MIĘŚNIOWY, KOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ
autor: Delete
BONES OF UPPER LIMBKOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ
SCAPULA, RIGHT AND LEFTŁOPATKA, PRAWA I LEWA
Medial margin of scapula, right and leftBrzeg przyśrodkowy łopatki, prawej i lewej
Lateral margin of scapula, right and leftBrzeg boczny łopatki, prawej i lewej
Superior margin of scapula, right and leftBrzeg górny łopatki, prawej i lewej
Scapular notch, right and leftWcięcie łopatki, prawej i lewej
Superior angle of scapula, right and leftKąt górny łopatki, prawej i lewej
Inferior angle of scapula, right and leftKąt dolny łopatki, prawej i lewej
Lateral margin of scapula, right and leftKąt boczny łopatki, prawej i lewej
Glenoid cavity of scapula, right and leftWydrążenie stawowe łopatki, prawej i lewej
Supraglenoid tubercle of scapula, right and leftGuzek nadpanewkowy łopatki, prawej i lewej
lnfraglenoid tubercle of scapula, right and leftGuzek podpanewkowy łopatki, prawej i lewej
Neck of scapula, right and leftSzyjka łopatki, prawej i lewej
Costal surface of scapula, right and leftPowierzchnia żebrowa łopatki, prawej i lewej
Subscapular fossa of scapula, right and leftDół podłopatkowy łopatki, prawej i lewej
Dorsal surface of scapula, right and leftPowierzchnia grzbietowa łopatki, prawej i lewej
Spine of scapula of scapula, right and leftGrzebień łopatki, prawej i lewej
Deltoid tubercle of spine of scapula, right and leftTrójkąt grzebienia łopatki, prawej i lewej
Infraspinous fossa of scapula, right and leftDół podgrzebieniowy łopatki, prawej i lewej
Supraspinous fossa of scapula, right and leftDół nadgrzebieniowy łopatki, prawej i lewej
Acromion of scapula, right and leftWyrostek barkowy łopatki, prawej i lewej
Acromial articular surface of scapula, right and leftPowierzchnia stawowa wyrostka barkowego łopatki, prawej i lewej
Acromial angle of scapula, right and leftKąt barkowy łopatki, prawej i lewej
Coracoid process of scapula, right and leftWyrostek kruczy łopatki, prawej i lewej