wordki.pl - nauka słówek
PRAKTYCZNY- UKŁ. KOSTNO-MIĘŚNIOWY , OBOJCZYK
autor: Delete
CLAVICLE, RIGHT AND LEFTOBOJCZYK, PRAWY I LEWY
Sternal end of clavicle, right and leftKoniec mostkowy obojczyka, prawego i lewego
Sternal articular surface of clavicle, right and leftPowierzchnia stawowa mostkowa obojczyka, prawego i lewego
Impression for costoclavicular ligament of clavicle, right and leftWycisk więzadła żebrowo-obojczykowego obojczyka, prawego i lewego
Body of clavicle, right and leftTrzon obojczyka, prawego i lewego
Subclavian groove of clavicleBruzda mięśnia podobojczykowego
Acromial end of clavicle, right and leftKoniec barkowy obojczyka, prawego i lewego
Acromial articular surface of clavicle, right and leftPowierzchnia stawowa barkowa obojczyka, prawego i lewego
Conoid tubercle of clavicle, right and leftGuzek stożkowaty obojczyka, prawego i lewego
Trapezoid line of clavicle, right and leftKresa czworoboczna obojczyka, prawego i lewego
The tuberosity for coracoclavicular ligament of the clavicle, right and leftGuzowatość krucza obojczyka, prawego i lewego