wordki.pl - nauka słówek
PRAKTYCZNY- UKŁ. KOSTNO-MIĘŚNIOWY, KOŚĆ RAMIENNA
autor: Delete
HUMERUS, RIGHT AND LEFTKOŚĆ RAMIENNA, PRAWA I LEWA
Head of humerus, right and leftGłowa kości ramiennej, prawej i lewej
Anatomical neck of humerus, right and leftSzyjka anatomiczna kości ramiennej, prawej i lewej
Surgical neck of humerus, right and leftSzyjka chirurgiczna kości ramiennej, prawej i lewej
Greater tubercle of humerus, right and leftGuzek większy kości ramiennej, prawej i lewej
Lesser tubercle of humerus, right and leftGuzek mniejszy kości ramiennej, prawej i lewej
lntertubercular groove of humerus, right and leftBruzda międzyguzkowa kości ramiennej, prawej i lewej
Crest of greater tubercle of humerus, right and leftGrzebień guzka większego kości ramiennej, prawej i lewej
Crest of lesser tubercle of humerus, right and leftGrzebień guzka mniejszego kości ramiennej, prawej i lewej
Body of humerus, right and leftTrzon kości ramiennej, prawej i lewej
Anteromedial surface of humeral shaft, right and leftPowierzchnia przednia przyśrodkowa trzonu kości ramiennej, prawej i lewej
Anterolateral surface of humeral shaft, right and leftPowierzchnia przednia boczna trzonu kości ramiennej, prawej i lewej
Deltoid tuberosity of humerus, right and leftGuzowatość naramienna kości ramiennej, prawej i lewej
Posterior surface of humeral shaft, right and leftPowierzchnia tylna trzonu kości ramiennej, prawej i lewej
Groove for radial nerve of humerus, right and leftBruzda nerwu promieniowego kości ramiennej, prawej i lewej
Medial margin of humeral shaft, right and leftBrzeg przyśrodkowy trzonu kości ramiennej, prawej i lewej
Medial supracondylar ridge of humeral shaft, right and leftGrzebień nadkłykciowy przyśrodkowy trzonu kości ramiennej, prawej i lewej
Lateral border of humeral shaft, right and leftBrzeg boczny trzonu kości ramiennej, prawej i lewej
Lateral supracondylar ridge of humeral shaft, right and leftGrzebień nadkłykciowy boczny trzonu kości ramiennej, prawej i lewej
Condyle of humerus, right and leftKłykieć kości ramiennej, prawej i lewej
Capitulum of humerus, right and leftGłówka kości ramiennej, prawej i lewej
Trochlea of humerus, right and leftBloczek kości ramiennej, prawej i lewej
Olecranon fossa of humerus, right and leftDół wyrostka łokciowego kości ramiennej, prawej i lewej
Coronoid fossa of humerus, right and leftDół dziobiasty kości ramiennej, prawej i lewej
Radial fossa of humerus, right and leftDół promieniowy kości ramiennej, prawej i lewej
Medial epicondyle of humerus, right and leftNadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej, prawej i lewej
Groove for ulnar nerve of humerus, right and leftBruzda nerwu łokciowego kości ramiennej, prawej i lewej
Lateral epicondyle of humerus, right and leftNadkłykieć boczny kości ramiennej, prawej i lewej