wordki.pl - nauka słówek
PRAKTYCZNY UKŁ.KOSTNO-MIĘŚNIOWY, KOŚĆ PROMIENIOWA
autor: Delete
RADIUS, RIGHT AND LEFTKOŚĆ PROMIENIOWA, PRAWA I LEWA
Head of radius, right and leftGłowa kości promieniowej, prawej i lewej
Articular fovea of head of radius, right and leftDołek stawowy głowy kości promieniowej, prawej i lewej
Articular circumference of head of radius, right and leftObwód stawowy głowy kości promieniowej, prawej i lewej
Neck of radius, right and leftSzyjka kości promieniowej, prawej i lewej
Shaft of radius, right and leftTrzon kości promieniowej, prawej i lewej
Tuberosity of radius, right and leftGuzowatość kości promieniowej, prawej i lewej
Interosseous margin of radial shaft, right and leftBrzeg międzykostny trzonu kości promieniowej, prawej i lewej
Anterior margin of radial shaft, right and leftBrzeg przedni trzonu kości promieniowej, prawej i lewej
Posterior margin of radial shaft, right and leftBrzeg tylny trzonu kości promieniowej, prawej i lewej
Anterior surface of radial shaft, right and leftPowierzchnia przednia trzonu kości promieniowej, prawej i lewej
Posterior surface of radial shaft, right and leftPowierzchnia tylna trzonu kości promieniowej, prawej i lewej
Lateral surface of radial shaft, right and leftPowierzchnia boczna trzonu kości promieniowej, prawej i lewej
Styloid process of radius, right and leftWyrostek rylcowaty kości promieniowej, prawej i lewej
Dorsal tubercle of radius, right and leftGuzek grzbietowy kości promieniowej, prawej i lewej
Ulnar notch of radius, right and leftWcięcie łokciowe kości promieniowej, prawej i lewej
Articular carpal surface of radius, right and leftPowierzchnia stawowa nadgarstkowa kości promieniowej, prawej i lewej
Grooves for tendons of extensors of radius, right and leftBruzdy ścięgien mięśni prostowników kości promieniowej, prawej i lewej