wordki.pl - nauka słówek
PRAKTYCZNY- UKŁ. KOSTNO-MIĘŚNIOWY, KOŚĆ ŁOKCIOWA
autor: Delete
ULNA, RIGHT AND LEFTKOŚĆ ŁOKCIOWA, PRAWA I LEWA
Olecranon of ulna, right and leftWyrostek łokciowy kości łokciowej, prawej i lewej
Coronoid process of ulna, right and leftWyrostek dziobiasty kości łokciowej, prawej i lewej
Tuberosity of ulna, right and leftGuzowatość kości łokciowej, prawej i lewej
Trochlear notch of ulna, right and leftWcięcie bloczkowe kości łokciowej, prawej i lewej
Radial notch of ulna, right and leftWcięcie promieniowe kości łokciowej, prawej i lewej
Shaft of ulna, right and leftTrzon kości łokciowej, prawej i lewej
Anterior surface of ulnar shaft, right and leftPowierzchnia przednia trzonu kości łokciowej, prawej i lewej
Posterior surface of ulnar shaft, right and leftPowierzchnia tylna trzonu kości łokciowej, prawej i lewej
Medial surface of ulnar shaft, right and leftPowierzchnia przyśrodkowa trzonu kości łokciowej, prawej i lewej
Interosseous border of ulnar shaft, right and leftBrzeg międzykostny trzonu kości łokciowej, prawej i lewej
Anterior margin of ulnar shaft, right and leftBrzeg przedni trzonu kości łokciowej, prawej i lewej
Posterior margin of ulnar shaft, right and leftBrzeg tylny trzonu kości łokciowej, prawej i lewej
Supinator crest of ulna, right and leftGrzebień mięśnia odwracacza kości łokciowej, prawej i lewej
Head of ulna of ulna, right and leftGłowa kości łokciowej, prawej i lewej
Articular circumference of head of ulna, right and leftObwód stawowy głowy kości łokciowej, prawej i lewej
Ulnar styloid process of ulna, right and leftWyrostek rylcowaty kości łokciowej, prawej i lewej
ScaphoidKość łódeczkowata
LunateKość księżycowata
TriquetrumKość trójgraniasta
PisiformKość grochowata
TrapeziumKość czworoboczna większa
TrapezoidKość czworoboczna mniejsza
CapitateKość główkowata
HamateKość haczykowata
First, second, third, fourth and fifth metacarpalsKości śródręcza, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta
Head, shaft and base of metacarpal boneGłowa, trzon i podstawa kości śródręcza
Proximal, middle and distal phalangesPaliczki bliższy, środkowy i dalszy palców ręki
Head, shaft and base of phalanxGłowa, trzon i podstawa paliczka palca ręki