wordki.pl - nauka słówek
Repetytorium Macmillan - 07 Zakupy i usługi - Banki i środki...
autor: malkon99
banks and means of paymentbanki i środki płatnicze
account numbernumer konta
bank loankredyt w banku
bank transferprzelew bankowy
borrowpożyczyć od kogoś
by cardkartą
by chequeczekiem
cashpointbankomat
check the balancesprawdzić stan konta
check one's accountsprawdzić konto
cheque bookksiążeczka czekowa
chip and pin deviceterminal do kart płtniczych z czipem
coinmoneta
contactlesszbliżeniowy
credit agreementumowa kredytowa
credit cardkarta kredytowa
currencywaluta
current accountkonto bieżące
debit cardkarta debetowa
deductpotrącać, odliczać
depositwpłata, lokata
deposit/savings accountkonto oszczędnościowe
direct debitpolecenie zapłaty
earn interest on sthotrzymywać zysk z oprocentowania (czegoś)
exchange ratekurs wymiany walut
gift tokenbon podarunkowy
go throughprzejść (o transakcji kartą)
in the redna minusie
insert a cardwłożyć kartę
instalmentrata
interest ratesoprocentowanie
internet fraudoszustwo internetowe
investzainwestować
investment bondobligacja inwestycyjna
key sth inwpisać coś na klawiaturze
lendpożyczyć komuś
loan sharklichwiarz
lose a cardzgubić kartę
loyalty cardkarta lojalnościowa
monetary valuewartość pieniężna
money off couponkupon rabatowy
notesbanknoty
online bankingbankowość internetowa
open/set up a bank accountotworzyć konto
overdraftdebet
pay in cashpłacić gotówką
pay interest on sthpłacić odsetki od czegoś
payday loanpożyczka krótkoterminowa, "chwilówka"
PIN numbernumer PIN
put in moneywpłacać pieniądze
small changedrobne
standing orderstałe zlecenie
statementwyciąg (z konta)
take/accept credit cardsakceptować karty kredytowe
take out moneywypłacać pieniądze
transfer moneyprzelać pieniądze
windfallnieoczekiwany przypływ gotówki
withdrawwypłacić (pieniądze z banku)