wordki.pl - nauka słówek
nauka w szkole
autor: kropaa
absencenieobecność
attendanceobecność
breakprzerwa
bullyuczeń prześladujący/zastraszający innych uczniów
classlekcja
clubkółko zainteresowań
competitionolimpiada przedmiotowa
compulsoryobowiązkowy
curriculumprogram nauczania
deadlinewykonanie pracy
extracurriculum activitieszajęcia pozalekcyjne
grade/markocena
grant/scholarshipstypendium
holidaywakacje
learning difficultiestrudności w nauce
lessonlekcja2
lunch breakprzerwa na lunch
newcomernowy uczeń
optionalnieobowiązkowy
school certificateświadectwo szkolne
school feeczesne
school tripwycieczka szkolna
set bookslektury szkolne
sports clubsks
staff meetingrada pedagogiczna
strict rulessurowe zasady
termsemestr
timetableplan lekcji
tutorialzajęcia w niewielkiej grupie
written workpraca pisemna
attenduczęszczać
collaboratewspółpracować
chatterpaplać, trajkotać
learnuczyć się
setzadawać
attend a courseuczęszczać na kurs
attend classesuczęszczać na zajęcia
attend schooluczęszczać do szkoły
discuss set booksomawiać lektury
copy homeworkspisywać pracę domową
do a courserobić kurs
do a projectrobić projekt
do a task/an activitywykonywać zadanie
do an exerciserobić ćwiczenia
do an experimentprzeprowadzić eksperyment
do homeworkodrabiać pracę domową
do one's bestbardzo się starać
do welldobrze sobie radzić
expel sb from schoolwydalić kogoś ze szkoły
go to schoolchodzić do szkoły
hand in homeworkoddawać pracę domową
have a breakzrobić sobie przerwę, mieć przerwę
learn a new skillnabyć nowe umiejętności
make a good impressionzrobić dobre wrażenie
make a presentationzrobić prezentację
make mistakesrobić błędy
make notesrobić notatki
make progressrobić postępy
memorise/learn by heartuczyć się na pamięć
miss lessonsopuszczać lekcje
participate/take part in a lessonbrać udział w lekcji
pay attention in classuważać na lekcji
read mapsczytać mapy
set an essayzaawać wypracowanie
set homeworkzadawać pracę domową
skip classes/play truantopuszczać zajęcia, chodzić na wagary
solve a problemrozwiązyać zadanie matematyczne
study harduczyć się pilnie
study sourcesstudiować teksty źródłowe
take the registersprawdzać listę obecności w dzienniku
turn up late/be latespóźniać się
wipe the boardścierać tablicę
work in groupspracować w grupach
write an essaypisać wypracowanie