wordki.pl - nauka słówek
egzaminy/ukończenie szkoły
autor: kropaa
academic resultswyniki w nauce
academic standardspoziom nauczania
exam paperarkusz egzaminacyjny
past exam paperarkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
exam resultswyniki egzaminu
examination/examegzamin
get a place at a universitydostać się na uniwersytet
school-leaving examegzamin końcowy
university entrace examegzamin wstępny na uczelnię
cheat in an examściągać na egzaminie
do/sit/take an examprzystępować do egzaminu
do badly in an examźle sobie poradzić na examinie
do well in an examdobrze sobie poradzić na egzaminie
fail an examoblać egzamin
get/score 56 marks in a testdostać 56 punktów z testu
grade/mark exam paperssprawdzać arkusze egzaminacyjne
grade/mark a testsprawdzać test
grade/mark homeworksprawdzać pracę domową
pass an examzdać egzamin
prepare for an examprzygotowywać się do egzaminu
retake an examponownie przystępować do egzaminu
revise for an exampowtarzać do egzaminu
study for an examuczyć się do egzaminu
Bachelor of Artslicencjat (nauki humanistyczne)
Bachelor of Sciencelicencjat (nauki ścisłe)
graduateabsolwent
Master of Artsmagister (nauki humanistyczne)
Master of Sciencemagister (nauki ścisłe)
Doctor of Philosophydoktor (nauki humanistyczne i ścisłe)
get into universitydostać się na uczelnię
graduate from universityskończyć uniwersytet
receive/obtain/get a certificateotrzymać świadectwo
receive/obtain/get a degreeuzyskać stopień naukowy
receive/obtain/get a diplomaotrzymać dyplom