wordki.pl - nauka słówek
company and community
autor: ulek0102
companyfirma
communityspołeczeństwo
Corporate social responsibilityspołeczna odpowiedzialność biznesu
employeespracownicy
stockholdersakcjonariusze
maintainingutrzymywanie
profitzysk
sharedzielić
returnpowrót
supportwsparcie
improvementsudogodnienia
entrepreneurprzedsiębiorca
shareholdersudziałowiec
agendaterminarz
immediatenatychmiastowy
promptszybki
dishonestnieuczciwy
misleadingmylący
deceptivezwodniczy
trustworthygodny zaufania
reliableniezawodny
confusingzagmatwany
altruisticaltruistyczny
accuratedokładny
supportingpopierać
charityorganizacja charytatywna
contributewnosić
to obey the lawprzestrzegać prawa
uphold standardsutrzymywać standardy
respecting human dignityrespektować człowieka godność
to acknowledgeuznać
victimsofiary