wordki.pl - nauka słówek
Managing meetings
autor: ulek0102
Managing meetingszarządzający spotkaniem
What's your feeling ?Jakie masz uczucia ?
Would you agree ?Zgodziłbyś się
Do you have any views on... ?Czy masz jakieś poglądy na...
Sorry, I don't see what you meanPrzepraszam, nie rozumiem co masz na myśli
So are you saying that...?Więc tak mówisz...?
When you say...do...youmean...?Kiedy mówisz... masz na myśli...?
I tend to think that...Myśle, że
In my opinion...W mojej opinii...
It seems to me that...Wydaje mi się, że
I feel strongly that...Jestem przekonany, że
Don't you think that...?Nie sądzisz, że
Wouldn't you agree that...?Czy nie zgodziłbyś się, że
I see your point, but...Rozumiem Twój punkt widzenia, ale...
I agree up to a point, but...Zgadzam się do pewnego punktu, ale...
I'm afraid I can't agree.Obawiam się, że nie mogę się z tym zgodzić
Do we all agree on that,then ?Czy wszyscy się z tym zgadzamy ?
The next point on the agenda is...Kolejnym punktem planu spotkania jest...
Can we stick to the agenda ?Czy możemy trzymać się planu spotkania ?
Perhaps we should break for coffee.Może powinniśmy sobie zrobić przerwe ?
Could we come back to this later ?Czy możemy wrócić do tego później?
Sorry to interrupt, but...Przepraszam, że przeszkadzam, ale
Could I just come in here ?Czy mogę tu po prostu przyjść ?