wordki.pl - nauka słówek
Spr
autor: Patka55
Sport spiel fur mich eine große rolleSport odgrywa dla mnie duza role
Sport ist fur mich wichtigSport jest dla mnie wazny
Bedautetznaczyc
LeidenschaftPasja
begeistere michPasjonuje sie
ZeitraubendCzasochłonne