wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNY KOŚCI I MIĘŚNIE 1
autor: Delete
Right or left superior articular surface of atlasDołek stawowy górny prawy lub lewy kręgu szczytowego
Right or left inferior articular surface of atlasDołek stawowy dolny prawy lub lewy kręgu szczytowego
Anterior arch of atlasŁuk przedni kręgu szczytowego
Posterior arch of atlasŁuk tylny kręgu szczytowego
Right or left groove for vertebral arteryBruzda tętnicy kręgowej prawa lub lewa kręgu szczytowego
Apex of dens of axisWierzchołek zęba kręgu obrotowego
Right or left superior articular facet of axisPowierzchnia stawowa górna prawa lub lewa kręgu obrotowego
Right or left inferior articular process of axisWyrostek stawowy dolny prawy lub lewy kręgu obrotowego
Right or left superior articular process of cervical, thoracic, lumbar vertebraWyrostek stawowy górny prawy lub lewy kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
Right or left inferior articular process of cervical, thoracic, lumbar vertebraWyrostek stawowy dolny prawy lub lewy kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
Right or left superior vertebral notch of cervical, thoracic, lumbar vertebraWcięcie kręgowe górne prawe lub lewe kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
Right or left inferior vertebral notch of cervical, thoracic, lumbar vertebraWcięcie kręgowe dolne prawe lub lewe kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
Right or left uncus of body of cervical vertebraHak trzonu prawy lub lewy kręgu szyjnego
Right or left foramen transversarium of cervical vertebraOtwór wyrostka poprzecznego (otwór kręgowo-tętniczy) prawy lub lewy kręgu szyjnego
Anterior tubercle of cervical vertebraGuzek przedni kręgu szyjnego
Posterior tubercle of cervical vertebraGuzek tylny kręgu szyjnego
Spinous process of seventh vertebra (of vertebra prominens)Wyrostek kolczysty kręgu wystającego
Right or left superior costal facet of thoracic vertebraDołek żebrowy górny prawy lub lewy kręgu piersiowego
Right or left inferior costal facet of thoracic vertebraDołek żebrowy dolny prawy lub lewy kręgu piersiowego
Right or left transverse costal facet of thoracic vertebraDołek żebrowy prawego lub lewego wyrostka poprzecznego kręgu piersiowego