wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNY MIĘŚNIE I KOŚCI 2
autor: Delete
Right or left costal process of lumbar vertebraWyrostek żebrowy prawy lub lewy kręgu lędźwiowego
Right or left accessory process of lumbar vertebraWyrostek dodatkowy prawy lub lewy kręgu lędźwiowego
Right or left mamillary process of lumbar vertebraWyrostek suteczkowaty prawy lub lewy kręgu lędźwiowego
Right or left ala of sacrumSkrzydło prawe lub lewe kości krzyżowej
Right or left superior articular process of sacrumWyrostek stawowy górny prawy lub lewy kości krzyżowej
Right or left lateral part of sacrumCzęść boczna prawa lub lewa kości krzyżowej
Right or left auricular surface of sacrumPowierzchnia uchowata prawa lub lewa kości krzyżowej
Right or left sacral tuberosity of sacrumGuzowatość krzyżowa prawa lub lewa kości krzyżowej
Median sacral crest of sacrumGrzebień krzyżowy pośrodkowy kości krzyżowej
Right or left intermediate sacral crest of sacrumGrzebień krzyżowy pośredni prawy lub lewy kości krzyżowej
Right or left lateral sacral crest of sacrumGrzebień krzyżowy boczny prawy lub lewy kości krzyżowej
Right or left sacral cornu (horn) of sacrumRożek krzyżowy prawy lub lewy kości krzyżowej
Right or left trapezius muscleMięsień czworoboczny prawy lub lewy
Right or left latissimus dorsi muscleMięsień najszerszy grzbietu prawy lub lewy
Right or left levator scapulae muscleMięsień dźwigacz łopatki prawy lub lewy
Right or left rhomboid minor muscleMięsień równoległoboczny mniejszy prawy lub lewy
Right or left rhomboid major muscleMięsień równoległoboczny większy prawy lub lewy
Right or left splenius capitis muscleMięsień płatowaty głowy prawy lub lewy
Right or left splenius cervicis muscleMięsień płatowaty szyi prawy lub lewy
Right or left iliocostalis muscleMięsień biodrowo-żebrowy prawy lub lewy