wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNY KOŚCI I MIĘŚNIE 3
autor: Delete
BONES OF UPPER LIMBKOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ
VERTEBRAEKRĘGI
Medial margin of right or left scapulaBrzeg przyśrodkowy łopatki prawej lub lewej
Lateral margin of right or left scapulaBrzeg boczny łopatki prawej lub lewej
Superior margin of right or left scapulaBrzeg górny łopatki prawej lub lewej
Right or left scapular notchWcięcie łopatki prawej lub lewej
Superior angle of right or left scapulaKąt górny łopatki prawej lub lewej
Inferior angle of right or left scapulaKąt dolny łopatki prawej lub lewej
Glenoid cavity of right or left scapulaWydrążenie stawowe łopatki prawej lub lewej
Supraglenoid tubercle of right or left scapulaGuzek nadpanewkowy łopatki prawej lub lewej
Infraglenoid tubercle of right or left scapulaGuzek podpanewkowy łopatki prawej lub lewej
Costal surface of right or left scapulaPowierzchnia żebrowa łopatki prawej lub lewej
Subscapular fossa of right or left scapulaDół podłopatkowy łopatki prawej lub lewej
Spine of scapula of right or left scapulaGrzebień łopatki prawej lub lewej
Infraspinous fossa of right or left scapulaDół podgrzebieniowy łopatki prawej lub lewej
Supraspinous fossa of right or left scapulaDół nadgrzebieniowy łopatki prawej lub lewej
Acromion of right or left scapulaWyrostek barkowy łopatki prawej lub lewej
Coracoid process of right or left scapulaWyrostek kruczy łopatki prawej lub lewej
CLAVICLEOBOJCZYK
Sternal end of right or left clavicleKoniec mostkowy obojczyka prawego lub lewego
Impression for costoclavicular ligament of right or left clavicleWycisk więzadła żebrowo-obojczykowego obojczyka prawego lub lewego
Subclavian groove of right or left clavicleBruzda mięśnia podobojczykowego obojczyka prawego lub lewego
Acromial end of right or left clavicleKoniec barkowy obojczyka prawego lub lewego
Conoid tubercle of right or left clavicleGuzek stożkowaty obojczyka prawego lub lewego
Trapezoid line of right or left clavicleKresa czworoboczna obojczyka prawego lub lewego