wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNY KOŚCI I MIĘŚNIE 4
autor: Delete
HUMERUSKOŚĆ RAMIENNA
Head of right or left humerusGłowa kości ramiennej prawej lub lewej
Anatomical neck of right or left humerusSzyjka anatomiczna kości ramiennej prawej lub lewej
Surgical neck of right or left humerusSzyjka chirurgiczna kości ramiennej prawej lub lewej
Greater tubercle of right or left humerusGuzek większy kości ramiennej prawej lub lewej
Lesser tubercle of right or left humerusGuzek mniejszy kości ramiennej prawej lub lewej
Intertubercular groove of right or left humerusBruzda międzyguzkowa kości ramiennej prawej lub lewej
Crest of greater tubercle of right or left humerusGrzebień guzka większego kości ramiennej prawej lub lewej
Crest of lesser tubercle of right or left humerusGrzebień guzka mniejszego kości ramiennej prawej lub lewej
Deltoid tuberosity of right or left humerusGuzowatość naramienna kości ramiennej prawej lub lewej
Groove for radial nerve of right or left humerusBruzda nerwu promieniowego kości ramiennej prawej lub lewej
Medial supracondylar ridge of body of right or left humerusGrzebień nadkłykciowy przyśrodkowy trzonu kości ramiennej prawej lub lewej
Lateral border of body of right or left humerusBrzeg boczny trzonu kości ramiennej prawej lub lewej
Lateral supracondylar ridge of body of right or left humerusGrzebień nadkłykciowy boczny trzonu kości ramiennej prawej lub lewej
Capitulum of right or left humerusGłówka kości ramiennej prawej lub lewej
Trochlea of right or left humerusBloczek kości ramiennej prawej lub lewej
Olecranon fossa of right or left humerusDół wyrostka łokciowego kości ramiennej prawej lub lewej
Coronoid fossa of right or left humerusDół dziobiasty kości ramiennej prawej lub lewej
Radial fossa of right or left humerusDół promieniowy kości ramiennej prawej lub lewej
Medial epicondyle of right or left humerusNadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej prawej lub lewej
Groove for ulnar nerve of right or left humerusBruzda nerwu łokciowego kości ramiennej prawej lub lewej
Lateral epicondyle of right or left humerusNadkłykieć boczny kości ramiennej prawej lub lewej