wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNY KOŚCI I MIĘŚNIE 5
autor: Delete
RADIUSKOŚĆ PROMIENIOWA
Articular fovea of head of right or left radiusDołek stawowy głowy kości promieniowej prawej lub lewej
Articular circumference of head of right or left radiusObwód stawowy głowy kości promieniowej prawej lub lewej
Neck of right or left radiusSzyjka kości promieniowej prawej lub lewej
Tuberosity of right or left radiusGuzowatość kości promieniowej prawej lub lewej
Styloid process of right or left radiusWyrostek rylcowaty kości promieniowej prawej lub lewej
Dorsal tubercle of right or left radiusGuzek grzbietowy kości promieniowej prawej lub lewej
Ulnar notch of right or left radiusWcięcie łokciowe kości promieniowej prawej lub lewej
Articular carpal surface of right or left radiusPowierzchnia stawowa nadgarstkowa kości promieniowej prawej lub lewej
ULNAKOŚĆ ŁOKCIOWA
Olecranon of right or left ulnaWyrostek łokciowy kości łokciowej prawej lub lewej
Coronoid process of right or left ulnaWyrostek dziobiasty kości łokciowej prawej lub lewej
Tuberosity of right or left ulnaGuzowatość kości łokciowej prawej lub lewej
Trochlear notch of right or left ulnaWcięcie bloczkowe kości łokciowej prawej lub lewej
Radial notch of right or left ulnaWcięcie promieniowe kości łokciowej prawej lub lewej
Supinator crest of right or left ulnaGrzebień mięśnia odwracacza kości łokciowej prawej lub lewej
Head of ulna of right or left ulnaGłowa kości łokciowej prawej lub lewej
Articular circumference of head of right or left ulnaObwód stawowy głowy kości łokciowej prawej lub lewej
Ulnar styloid process of right or left ulnaWyrostek rylcowaty kości łokciowej prawej lub lewej
ScaphoidKość łódeczkowata
LunateKość księżycowata
TriquetrumKość trójgraniasta
PisiformKość grochowata
TrapeziumKość czworoboczna większa
TrapezoidKość czworoboczna mniejsza
CapitateKość główkowata
HamateKość haczykowata
Head or shaft or base of metacarpal boneGłowa lub trzon lub podstawa kości śródręcza
Proximal or middle or distal phalanx of handPaliczki bliższy lub środkowy lub dalszy palca ręki
Head or shaft or base of phalanx of handGłowa lub trzon lub podstawa paliczka palca ręki