wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNY KOŚCI I MIĘŚNIE 6
autor: Delete
MUSCLES OF UPPER LIMBMIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
Right or left deltoid muscleMięsień naramienny prawy lub lewy
Right or left supraspinatus muscleMięsień nadgrzebieniowy prawy lub lewy
Right or left infraspinatus muscleMięsień podgrzebieniowy prawy lub lewy
Right or left teres major muscleMięsień obły większy prawy lub lewy
Right or left teres minor muscleMięsień obły mniejszy prawy lub lewy
Right or left subscapularis muscleMięsień podłopatkowy prawy lub lewy
Long head of right or left biceps muscleGłowa długa mięśnia dwugłowego ramienia prawego lub lewego
Short head of right or left biceps muscleGłowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia prawego lub lewego
Right or left coracobrachialis muscleMięsień kruczoramienny prawy lub lewy
Right or left brachialis muscleMięsień ramienny prawy lub lewy
Long head of right or left triceps brachii muscleGłowa długa mięśnia trójgłowego ramienia prawego lub lewego
Medial head of right or left triceps brachii muscleGłowa przyśrodkowa mięśnia trójgłowego ramienia prawego lub lewego
Lateral head of right or left triceps brachii muscleGłowa boczna mięśnia trójgłowego ramienia prawego lub lewego
Right or left pronator teres muscleMięsień nawrotny obły prawy lub lewy
Right or left flexor carpi radialis muscleMięsień zginacz promieniowy nadgarstka prawy lub lewy
Right or left palmaris longus muscleMięsień dłoniowy długi prawy lub lewy
Right or left flexor carpi ulnaris muscleMięsień zginacz łokciowy nadgarstka prawy lub lewy
Right or left flexor digitorum superficialis muscleMięsień zginacz powierzchowny palców prawy lub lewy
Right or left flexor digitorum profundus muscleMięsień zginacz głęboki palców prawy lub lewy
Right or left flexor pollicis longus muscleMięsień zginacz długi kciuka prawy lub lewy
Right or left pronator quadratus muscleMięsień nawrotny czworoboczny prawy lub lewy