wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNY KOŚCI I MIĘŚNIE 7
autor: Delete
Right or left brachioradialis muscleMięsień ramienno-proieniowy prawy lub lewy
Right or left extensor carpi radialis longus muscleMięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka prawy lub lewy
Right or left extensor carpi radialis brevis muscleMięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka prawy lub lewy
Right or left supinator muscleMięsień odwracacz prawy lub lewy
Right or left extensor digitorum muscleMięsień prostownik palców prawy lub lewy
Right or left extensor digiti minimi muscleMięsień prostownik palca małego prawy lub lewy
Right or left extensor carpi ulnaris muscleMięsień prostownik łokciowy nadgarstka prawy lub lewy
Right or left abductor pollicis longus muscleMięsień odwodziciel długi kciuka prawy lub lewy
Right or left extensor pollicis brevis muscleMięsień prostownik krótki kciuka prawy lub lewy
Right or left extensor pollicis longus muscleMięsień prostownik długi kciuka prawy lub lewy
Right or left extensor indicis muscleMięsień prostownik wskaziciela prawy lub lewy
Right or left bicipital aponeurosisRozcięgno mięśnia dwugłowego ramienia prawe lub lewe
Right or left medial intermuscular septum of armPrzegroda międzymięśniowa przyśrodkowa ramienia prawego lub lewego
Right or left lateral intermuscular septum of arm. Przegroda międzymięśniowa boczna ramienia prawego lub lewego
Right or left extensor retinaculumTroczek prostowników prawy lub lewy
Right or left palmar aponeurosisRozcięgno dłoniowe prawe lub lewe
Right or left flexor retinaculumTroczek zginaczy prawy lub lewy
Right or left carpal canal/tunnelKanał nadgarstka prawy lub lewy