wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNY KOŚCI I MIĘŚNIE 8
autor: Delete
LOWER LIMBKOŃCZYNA DOLNA
HIP BONEKOŚĆ MIEDNICZNA
Ala of right or left iliumTalerz kości biodrowej prawej lub lewej
Arcuate line of right or left ilium. Kresa łukowata kości biodrowej prawa lub lewa
Outer lip, inner lip, intermediate line and tubercle of liac crest of right or left iliumWarga zewnętrzna, wewnętrzna, kresa pośrednia i guzek biodrowy grzebienia biodrowego kości biodr
Anterior (superior and inferior) iliac spine of right or left iliumKolec biodrowy przedni, (górny i dolny) kości biodrowej prawej lub lewej
Posterior (superior and inferior) iliac spine of right or left iliumKolec biodrowy tylny, (górny i dolny) kości biodrowej prawej lub lewej
Iliac fossa of right or left iliumDół biodrowy kości biodrowej prawej lub lewej
Gluteal surface of ala of right or left iliumPowierzchnia pośladkowa talerza kości biodrowej prawej lub lewej
Anterior, posterior and inferior gluteal line of ala of right or left iliumKresa pośladkowa przednia, tylna i dolna talerza kości biodrowej prawej lub lewej
Auricular surface of right or left iliumPowierzchnia uchowata kości biodrowej prawej lub lewej
Iliac tuberosity of right or left iliumGuzowatość biodrowa kości biodrowej prawej lub lewej
Body of right or left ischiumTrzon kości kulszowej prawej lub lewej
Ramus of right or left ischiumGałąź kości kulszowej prawej lub lewej
Ischial tuberosity of right or left ischiumGuz kulszowy kości kulszowej prawej lub lewej
Ischial spine of right or left ischiumKolec kulszowy kości kulszowej prawej lub lewej
Greater sciatic notch of right or left ischiumWcięcie kulszowe większe kości kulszowej prawej lub lewej
Lesser sciatic notch of right or left ischiumWcięcie kulszowe mniejsze kości kulszowej prawej lub lewej
Body of right or left pubisTrzon kości łonowej prawej lub lewej
Pubic tubercle of right or left pubisGuzek łonowy kości łonowej prawej lub lewej
Symphysial surface of right or left pubisPowierzchnia spojenia kości łonowej prawej lub lewej