wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNY KOŚCI I MIĘŚNIE 9
autor: Delete
Pubic crest of right or left pubisGrzebień łonowy kości łonowej prawej lub lewej
Superior pubic ramus of right or left pubisGałąź górna kości łonowej prawej lub lewej
Iliopubic eminence of right or left pubisWyniosłość biodrowo-łonowa kości łonowej prawej lub lewej
Right or left pecten pubisGrzebień kości łonowej prawej lub lewej
Obturator crest of right or left pubisGrzebień zasłonowy kości łonowej prawej lub lewej
Obturator groove of right or left pubisBruzda zasłonowa kości łonowej prawej lub lewej
Anterior obturator tubercle of right or left pubisGuzek zasłonowy przedni kości łonowej prawej lub lewej
Posterior obturator tubercle of right or left pubisGuzek zasłonowy tylny kości łonowej prawej lub lewej
Inferior pubic ramus of right or left pubisGałąź dolna kości łonowej prawej lub lewej
Right or left obturator foramenOtwór zasłoniony prawy i lewy
FEMURKOŚĆ UDOWA
Head of right or left femurGłowa kości udowej prawej lub lewej
Fovea for ligament of head of right or left femurDołek głowy kości udowej prawej lub lewej
Neck of right or left femurSzyjka kości udowej prawej lub lewej
Greater trochanter of right or left femurKrętarz większy kości udowej prawej lub lewej
Trochanteric fossa of right or left femurDół krętarzowy kości udowej prawej lub lewej
Lesser trochanter of right or left femurKrętarz mniejszy kości udowej prawej lub lewej
Intertrochanteric line of right or left femurKresa międzykrętarzowa kości udowej prawej lub lewej
Intertrochanteric crest of right or left femurGrzebień międzykrętarzowy kości udowej prawej lub lewej
Lateral lip of linea aspera of right or left femurWarga boczna kresy chropawej kości udowej prawej lub lewej
Medial lip of linea aspera of right or left femurWarga przyśrodkowa kresy chropawej kości udowej prawej lub lewej
Pectineal line of right or left femurKresa grzebieniowa kości udowej prawej lub lewej
Gluteal tuberosity of right or left femurGuzowatość pośladkowa kości udowej prawej lub lewej
Intercondylar fossa of right or left femurDół międzykłykciowy kości udowej prawej lub lewej
Intercondylar line of right or left femurKresa międzykłykciowa kości udowej prawej lub lewej
Popliteal surface of right or left femurPowierzchnia podkolanowa kości udowej prawej lub lewej
Medial condyle of right or left femurKłykieć przyśrodkowy kości udowej prawej lub lewej
Medial epicondyle of right or left femurNadkłykieć przyśrodkowy kości udowej prawej lub lewej
Adductor tubercle of right or left femurGuzek przywodziciela kości udowej prawej lub lewej
Lateral epicondyle of right or left femurKłykieć boczny kości udowej prawej lub lewej
Lateral epicondyle of right or left femurNadkłykieć boczny kości udowej prawej lub lewej