wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNY KOŚCI I MIĘŚNIE 10
autor: Delete
PATELLARZEPKA
Base of right or left patellaPodstawa rzepki prawej lub lewej
Apex of right or left patellaWierzchołek rzepki prawej lub lewej
TIBIAKOŚĆ PISZCZELOWA (PISZCZEL)
Superior articular surface of right or left tibiaPowierzchnia stawowa górna kości piszczelowej prawej lub lewej
Medial condyle of right or left tibiaKłykieć przyśrodkowy kości piszczelowej prawej lub lewej
Lateral condyle of right or left tibiaKłykieć boczny kości piszczelowej prawej lub lewej
Fibular articular surface of right or left tibiaPowierzchnia stawowa strzałkowa kości piszczelowej prawej lub lewej
Anterior intercondylar area of right or left tibiaPole międzykłykciowe przednie kości piszczelowej prawej lub lewej
Posterior intercondylar area of right or left tibiaPole międzykłykciowe tylne kości piszczelowej prawej lub lewej
Intercondylar eminence of right or left tibiaWyniosłość międzykłykciowa kości piszczelowej prawej lub lewej
Right or left tibial tuberosityGuzowatość piszczeli prawej lub lewej
Soleal line of right or left tibiaKresa mięśnia płaszczkowatego kości piszczelowej prawej lub lewej
Medial malleolus of right or left tibiaKostka przyśrodkowa kości piszczelowej prawej lub lewej
Malleolar groove of right or left tibiaBruzda kostkowa kości piszczelowej prawej lub lewej
Fibular notch of right or left tibiaWcięcie strzałkowe kości piszczelowej prawej lub lewej
Inferior articular surface of right or left tibiaPowierzchnia stawowa dolna kości piszczelowej prawej lub lewej
FIBULASTRZAŁKA
Head of right or left fibulaGłowa strzałki prawej lub lewej
Apex of head of right or left fibulaWierzchołek głowy strzałki prawej lub lewej
Neck of right or left fibulaSzyjka strzałki prawej lub lewej
Medial crest of right or left fibulaGrzebień przyśrodkowy trzonu strzałki prawej lub lewej
Lateral malleolus of right or left fibulaKostka boczna strzałki prawej lub lewej
Lateral malleolar articular surface of right or left fibulaPowierzchnia stawowa kostki bocznej strzałki prawej lub lewej
Malleolar fossa of right or left fibulaDół kostki bocznej strzałki prawej lub lewej