wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE, KOŚCI I MIĘŚNIE, 12 -mięśnie kończyny dol
autor: malaika05
Prawy/lewy mięsień przywodziciel krótkiRight/left adductor brevis muscle
Prawy/lewy mięsień przywodziciel wielkiRight/left adductor magnus muscle
Prawy/lewy mięsień smukłyRight/left gracilis muscle
Głowa długa/krótka mięśnia dwugłowego uda prawego/lewegoLong/short head of right/left biceps femoris muscle
Prawy/lewy mięsień półścięgnistyRight/left semitendinosus muscle
Prawy/lewy mięsień półbłoniastyRight/left semimembranosus muscle
Prawy/lewy mięsień piszczelowy przedniRight/left tibialis anterior muscle
Prawy/lewy mięsień prostownik długi paluchaRight/left extensor hallucis longus muscle
Prawy/lewy mięsień prostownik długi palcówRight/left extensor digitorum longus muscle
Prawy/lewy mięsień trójgłowy łydkiRight/left triceps surae
Głowa boczna/ przyśrodkowa mięśnia brzuchatego łydki prawego/lewegoLateral/medial head of right/left gastrocnemius muscle
Prawy/lewy mięsień płaszczkowatyRight/left soleus muscle
Prawe/lewe ścięgno piętoweRight/left calcaneal tendon
Prawy/lewy mięsień podeszwowyRight/left plantaris muscle
Prawy/lewy mięsień podkolanowyRight/left popliteus muscle
Prawy/lewy mięsień piszczelowy tylnyRight/left tibialis posterior muscle
Prawy/lewy mięsień zginacz długi paluchaRight/left flexor hallucis longus muscle
Prawy/lewy mięsień zginacz długi palcówRight/left flexor digitorum longus muscle
Prawy/lewy mięsień prostownik krótki paluchaRight/left extensor hallucis brevis muscle
Prawy/lewy mięsień prostownik krótki palcówRight/left extensor digitorum brevis muscle
Prawy/lewy troczek górny mięśni prostownikówRight/left superior extensor retinaculum
Prawy/lewy troczek dolny mięśni prostownikówRight/left inferior extensor retinaculum
Prawy/lewy troczek mięśni zginaczyRight/left flexor retinaculum