wordki.pl - nauka słówek
Praktyczny, 13 - czaszka - kość potyliczna
autor: malaika05
Czaszkaskull
Kość potylicznaOccipital bone
Otwór wielkiForamen magnum
Część podstawna kości potylicznejBasilar part of occipital bone
StokClivus
Szczelina klinowo-potylicznaSpheno-occipital fissure
Prawa/lewa bruzda zatoki skalistej dolnejRight/left groove for inferior petrosal sinus
Prawa/lewa szczelina skalisto-potylicznaRight/left petro-occipital fissure
Guzek gardłowy kości potylicznejPharyngeal tubercle of occipital bone
Prawy/lewy guzek szyjny kości potylicznejRight/left jugular tubercle of occipital bone
Prawy/lewy kanał nerwu podjęzykowego kości potylicznejRight/left hypoglossal canal of occipital bone
Prawy/lewy kłykieć potyliczny kości potylicznejRight/left occipital condyle of occipital bone
Prawy/lewy dół kłykciowy kości potylicznejRight/left condylar fossa of occipital bone
Prawy/lewy kanał kłykciowy kości potylicznejRight/left condylar canal of occipital bone
Prawe/lewe wcięcie szyjne kości potylicznejRight/left jugular notch of occipital bone
Prawy/lewy wyrostek szyjny kości potylicznejRight/left jugular process of occipital bone
Prawa/lewa bruzda zatoki esowatej kości potylicznejRight/left groove for sigmoid sinus of occipital bone
Prawy/lewy otwór szyjnyRight/left jugular foramen
Wyniosłość krzyżowata kości potylicznejCruciform eminence of occipital bone
Guzowatość potyliczna wewnętrzna kości potylicznejInternal occipital protuberance of occipital bone
Bruzda zatoki strzałkowej górnej kości potylicznejGroove for superior sagittal sinus of occipital bone
Prawa/lewa bruzda zatoki poprzecznej kości potylicznejRight/left groove for transverse sinus of occipital bone
Grzebień potyliczny wewnętrzny kości potylicznejInternal occipital crest of occipital bone
Bruzda zatoki potylicznej kości potylicznejGroove for occipital sinus of occipital bone
Guzowatość potyliczna zewnętrzna kości potylicznejExternal occipital protuberance of occipital bone
Grzebień potyliczny zewnętrzny kości potylicznejExternal occipital crest of occipital bone
Prawa/lewa kresa karkowa najwyższa kości potylicznejRight/left supreme nuchal line of occipital bone
Prawa/lewa kresa karkowa górna kości potylicznejRight/left superior nuchal line of occipital bone
Prawa/lewa kresa karkowa dolna kości potylicznejRight/left inferior nuchal line of occipital bone