wordki.pl - nauka słówek
Praktyczny, 14 - czaszka-kość klinowa
autor: malaika05
Kość klinowaSphenoid bone
Bruzda przedskrzyżowania wzrokowego kości klinowejPrechiasmatic groove of sphenoid bone
Siodło tureckie kości klinowejSella turcica of sphenoid bone
Guzek siodła kości klinowejTuberculum sellae of sphenoid bone
Dół przysadki kości klinowejHypophysial fossa of sphenoid bone
Grzbiet siodła kości klinowejDorsum sellae of sphenoid bone
Prawy/lewy wyrostek pochyły tylny kości klinowejRight/left posterior clinoid process of sphenoid bone
Prawa/lewa bruzda tętnicy szyjnej kości klinowejRight/left groove for carotid artery of sphenoid bone
Prawa/lewa zatoka klinowa kości klinowejRight/left sphenoidal sinus of sphenoid bone
Dziób klinowy kości klinowejSphenoidal rostrum of sphenoid bone
Prawe/lewe skrzydło mniejsze kości klinowejRight/left lesser wing of sphenoid bone
Kanał wzrokowy kości klinowejOptic canal of sphenoid bone
Prawy/lewy wyrostek pochyły przedni kości klinowejRight/left anterior clinoid process of sphenoid bone
Prawa/lewa szczelina oczodołowa górnaRight/left superior orbital fissure
Prawy/lewy grzebień podskroniowy kości klinowejRoght/left infratemporal crest of sphenoid bone
Prawy/lewy otwór owalny kości klinowejRight/left foramen ovale of sphenoid bone
Prawy/lewy otwór kolcowy kości klinowejRight/left foramen spinosum of sphenoid bone
Prawy/lewy otwór okrągły kości klinowejRight/left foramen rotundum of sphenoid bone
Prawy/lewy kolec kości klinowejRight/left spine of sphenoid bone
Prawa/lewa bruzda trąbki słuchowejRight/left sulcus of audiotry tube
Blaszka boczna wyrostka skrzydłowatego prawego/lewego kości klinowejRight/left lateral plate of pterygoid process of sphenoid bone
Blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowatego prawego/lewego kości klinowejRight/left medial plate of pterygoid process of sphenoid bone
Dół skrzydłowy wyrostka skrzydłowatego prawego/lewego kości klinowejRight/left pterygoid fossa of pterygoid process of sphenoid bone
Dół łódkowaty wyrostka skrzydłowatego prawego/lewego kości klinowejRight/left scaphoid fossa of pterygoid process of sphenoid bone
Wyrostek pochwowy wyrostka skrzydłowatego prawego/lewego kości klinowejRight/left vaginal process of pterygoid process of sphenoid bone
Kanał skrzydłowy wyrostka skrzydłowatego prawego/lewego kości klinowejRight/left pterygoid canal of pterygoid process of sphenoid bone
Prawy/lewy kanał podniebienno-pochwowyRight/left palatovaginal canal
Prawy/lewy kanał lemieszowo-pochwowyRight/left vomerovaginal canal