wordki.pl - nauka słówek
Praktyczny,15 - kość czołowa
autor: malaika05
Kość czołowaFrontal bone
Łuska czołowa kości czołowejSquamous part of frontal bone
Prawy/lewy guz czołowy kości czołowejRight/left frontal tuber of frontal bone
Prawy/lewy łuk brwiowy kości czołowejRight/left superciliary arch of frontal bone
Gładzizna kości czołowejGlabella of frontal bone
Prawy/lewy brzeg nadoczodołowy kości czołowejRight/left supra-orbital margin of frontal bone
Prawy/lewy otwór nadoczodołowy (wcięcie nadoczodołowe) kości czołowejRight/left supra-orbital foramen (supra-orbital notch) of frontal bone
Prawy/lewy otwór czołowy (wcięcie czołowe) kości czołowejRight/left frontal foramen (frontal notch) of frontal bone
Prawa/lewa kresa skroniowa kości czołowejRight/left temporal line of frontal bone
Prawy/lewy wyrostek jarzmowy kości czołowejRight/left zygomatic process of frontal bone
Prawy/lewy otwór sitowy przedniRight/left anterior ethmoidal foramen
Prawy/lewy otwór sitowy tylnyRight/left posterior ethmoidal foramen
Grzebień czołowy kości czołowejFrontal crest of frontal bone
Bruzda zatoki strzałkowej górnej kości czołowejGroove for superior sagittal sinus of frontal bone
Wcięcie sitowe kości czołowejEthmoidal notch of frontal bone
Część nosowa kości czołowejNasal part of frontal bone
Otwór ślepy kości czołowejForamen caecum of frontal bone
Prawa/lewa zatoka czołowa kości czołowejRight/left frontal sinus of frontal bone
Prawa/lewa część oczodołowa kości czołowejRight/left orbital part of frontal bone
Prawy/lewy dół gruczołu łzowego kości czołowejRight/left fossa for lacrimal gland of frontal bone