wordki.pl - nauka słówek
Praktyczny 16 - kość sitowa i inne
autor: malaika05
Kość sitowaEthmoid bone
Grzebień koguci kości sitowejCrista galli of ethmoidal bone
Prawe/lewe skrzydło grzebienia koguciego kości sitowejRight/left ala of crista galli of ethmoidal bone
Blaszka sitowa kości sitowejCribiform plate of ethmoidal bone
Blaszka pionowa kości sitowejPerpendicular plate of ethmoidal bone
Prawy/lewy błędnik sitowy kości sitowejRight/left ethmoidal labirynth of ethmoidal bone
Blaszka oczodołowa błędnika sitowego prawego/lewego kości sitowejOrbital plate of right/left ethmoidal labirynth of ethmoidal bone
Prawa/lewa małżowina nosowa dolnaRight/left inferior ethmoidal concha
Prawa/lewa kość łzowaRight/left lacrimal bone
Prawy/lewy dół woreczka łzowegoFossa for right/left lacrimal sac
Prawa/lewa kość ciemieniowaRight/left parietal bone
Bruzda tętnicy oponowej środkowej kości ciemieniowej prawej/lewejGroove for middle meningeal artery of right/left parietal bone
Otwór ciemieniowy kości ciemieniowej prawej/lewejParietal foramen of right/left parietal bone
Prawa/lewa kość nosowaRight/left nasal bone