wordki.pl - nauka słówek
Praktyczny 17 - kość skroniowa - cz.I
autor: malaika05
Kość skroniowaTemporal bone
Wyrostek sutkowaty kości skroniowej prawej lub lewejMastoid process of right/left temporal bone
Wcięcie sutkowe kości skroniowej prawej lub lewejMastoid notch of right/left temporal bone
Bruzda zatoki esowatej kości skroniowej prawej lub lewejGroove for sigmoid sinus of right/left temporal bone
Bruzda tętnicy potylicznej kości skroniowej prawej lub lewejGroove for occipital artery of right/left temporal bone
Otwór sutkowy kości skroniowej prawej lub lewejMastoid foramen of right/left temporal bone
Kanał tętnicy szyjnej kości skroniowej prawej lub lewejCarotid canal of right/left temporal bone
Bruzda nerwu skalistego większego kości skroniowej prawej lub lewejGroove for greater petrosal nerve of right/left temporal bone
Bruzda zatoki skalistej górnej kości skroniowej prawej lub lewejGroove for superior petrosal sinus of right/left temporal bone
Otwór słuchowy wewnętrzny kości skroniowej prawej lub lewejInternal acoustic opening of right/left temporal bone
Dół podłukowy kości skroniowej prawej lub lewejSubarcuate fossa of right/left temporal bone
Wcięcie szyjne kości skroniowej prawej lub lewejJugular notch of right/left temporal bone
Dół szyjny kości skroniowej prawej lub lewejJugular fossa of right/left temporal bone
Kanalik sutkowy kości skroniowej prawej lub lewejMastoid canaliculus of right/left temporal bone
Wyrostek rylcowaty kości skroniowej prawej lub lewejStyloid process of right/left temporal bone