wordki.pl - nauka słówek
PRAKTYCZNY 18, kość skroniowa, cz.II
autor: malaika05
Otwór rylcowo-sutkowy kości skroniowej prawej/ lewejStylomastoid foramen of right/left temporal bone
Dołek skalisty kości skroniowej prawej/ lewejPetrosal fossula of right/left temporal bone
Otwór słuchowy zewnętrzny kości skroniowej prawej/ lewejExternal acoustic opening of right/left temporal bone
Kolec bębenkowy większy kości skroniowej prawej/ lewejGreater tympanic spine of right/left temporal bone
Kolec bębenkowy mniejszy kości skroniowej prawej/ lewejLesser tympanic spine of right/left temporal bone
Pochewka wyrostka rylcowatego kości skroniowej prawej/ lewejSheath of styloid process of right/left temporal bone
Bruzda tętnicy skroniowej środkowej kości skroniowej prawej/ lewejGroove for middle temporal artery of right/left temporal bone
Wyrostek jarzmowy kości skroniowej prawej/ lewejZygomatic process of right/left temporal bone
Guzek stawowy kości skroniowej prawej/ lewejArticular tubercle of right/left temporal bone
Powierzchnia stawowa kości skroniowej prawej/ lewejArticular surface of right/left temporal bone
Dół żuchwowy kości skroniowej prawej/ lewejMandibular fossa of right/left temporal bone
LemieszVomer
Prawe/lewe skrzydło mniejsze lemieszaRight/left ala of vomer