wordki.pl - nauka słówek
Praktyczny, 19- szczęka
autor: malaika05
SzczękaMaxilla
Powierzchnia oczodołowa, nosowa, twarzowa (przednia), podskroniowa trzonu szczęki prawej/lewejOrbital, nasal, anterior, infratemporal surface of body of right/left maxilla
Otwór podoczodołowy szczęki prawej/lewejInfra-orbital foramen of right/left maxilla
Kanał podoczodołowy szczęki prawej/lewejInfra-orbital canal of right/left maxilla
Bruzda podoczodołowa szczęki prawej/lewejInfra-orbital groove of right/left maxilla
Brzeg podoczodołowy szczęki prawej/lewejInfra-orbital margin of right/left maxilla
Wcięcie nosowe szczęki prawej/lewejNasal notch of right/left maxilla
Kolec nosowy przedni szczęki prawej/lewejAnterior nasal spine of right/left maxilla
Dół nadkłowy szczęki prawej/lewejCanine fossa of right/left maxilla
Łęk zębodołowy szczęki prawej/lewejAlveolar yoke of right/left maxilla
Guz szczęki prawej/lewejTuberosity of right/left maxilla
Grzebień małżowinowy szczęki prawej/lewejConchal crest of right/left maxilla
Grzebień sitowy szczęki prawej/lewejEthmoidal crest of right/left maxilla
Zatoka szczękowa prawa/lewaRight/left maxillary sinus
Szczelina oczodołowa dolna prawa/ewaRight/left inferior orbital fissure
Wyrostek czołowy szczęki prawej/lewejFrontal process of right/left maxilla
Wyrostek jarzmowy szczęki prawej/lewejZygomatic process of right/left maxilla
Wyrostek podniebienny szczęki prawej/lewejPalatine process of right/left maxilla
Grzebień nosowy szczęki prawej/lewejNasal crest of right/left maxilla
Kanał przysieczny szczęki prawej/lewejIncisive canal of right/left maxilla
Kolec podniebienny szczęki prawej/lewejPalatine spine of right/left maxilla
Bruzda podniebienna szczęki prawej/lewejPalatine groove of right/left maxilla
Wyrostek zębodołowy szczęki prawej/lewejAlveolar process of right/left maxilla
Łuk zębodołowy szczęki prawej/lewejAlveolar arch of right/left maxilla
Zębodół szczęki prawej/lewejDental alveolus of right/left maxilla
Przegroda międzyzębodołowa szczęki prawej/lewejInteralveolar septum of right/left maxilla