wordki.pl - nauka słówek
Praktyczny,20 - k. podniebienna, k. jarzmowa
autor: malaika05
Kość podniebiennaPalatine bone
Blaszka pozioma kości podniebiennej prawe/lewejHorizontal plate of right/left palatine bone
Grzebień nosowy kości podniebiennej prawe/lewejNasal crest of right/left palatine bone
Kolec nosowy kości podniebiennej prawe/lewejNasal spine of right/left palatine bone
Otwór podniebienny mniejszy kości podniebiennej prawe/lewejLesser palatine foramen of right/left palatine bone
Otwór podniebienny większy kości podniebiennej prawe/lewejGreater palatine foramen of right/left palatine bone
Blaszka pionowa kości podniebiennej prawe/lewejPerpendicular plate of right/left palatine bone
Otwór klinowo-podniebienny kości podniebiennej prawe/lewejSphenopalatine foramen of right/left palatine bone
Grzebień małżowinowy kości podniebiennej prawe/lewejConchal crest of right/left palatine bone
Grzebień sitowy kości podniebiennej prawe/lewejEthmoidal crest of right/left palatine bone
Kość jarzmowaZygomatic bone
Wyrostek skroniowy kości jarzmowej prawej/lewejTemporal process of right/left zygomatic bone
Wyrostek czołowy kości jarzmowej prawej/lewejFrontal process of right/left zygomatic bone
Otwór jarzmowo-oczodołowy kości jarzmowej prawej/lewejZygomatico-orbital foramen of right/left zygomatic bone
Otwór jarzmowo-twarzowy kości jarzmowej prawej/lewejZygomaticofacial foramen of right/left zygomatic bone
Otwór jarzmowo- skroniowy kości jarzmowej prawej/lewejZygomaticotemporal foramen of right/left zygomatic bone