wordki.pl - nauka słówek
Praktyczny, 21- żuchwa
autor: malaika05
ŻuchwaMandible
Trzon żuchwyBody of mandible
Spojenie bródkowe żuchwyMental symphysis of mandible
Guzowatość bródkowa żuchwyMental protuberance of mandible
Guzek bródkowy prawy/lewy żuchwyRight/left mental tubercle of mandible
Otwór bródkowy prawy/lewy żuchwyRight/left mental foramen of mandible
Kresa skośna prawa/lewa żuchwyRight/left oblique line of mandible
Kolec bródkowy prawy/lewy żuchwyRight/left mental spine of mandible
Dół dwubrzuścowy prawy/lewy żuchwyRight/left digastric fossa of mandible
Kresa żuchwowo-gnykowa prawa/lewa żuchwyRight/left mylohyoid line of mandible
Łęk zębodołowy prawy/lewy żuchwyRight/left alveolar yoke of mandible
Prawa/lewa gałąź żuchwyRight/left ramus of mandible
Kąt prawy/lewy żuchwyRight/left angle of mandible
Guzowatość żwaczowa prawa/lewa żuchwyRight/left masseteric tuberosity of mandible
Guzowatość skrzydłowa prawa/lewa żuchwyRight/left pterygoid tuberosity of mandible
Otwór prawy/lewy żuchwyRight/left mandibular foramen
Języczek prawy/lewy żuchwyRight/left mandibular lingula
Wyrostek dziobiasty prawy/lewy żuchwyRight/left coronoid process of mandible
Prawe/lewe wcięcie żuchwyRight/left mandibular notch of mandible
Wyrostek kłykciowy prawy/lewy żuchwyRight/left condylar process of mandible
Prawa/lewa szyja żuchwyRight/left neck of mandible
Dołek skrzydłowy prawy/lewy żuchwyRight/left pterygoid fovea of mandible