wordki.pl - nauka słówek
Praktyczny,22 - k.gnykowa i mm. głowy
autor: malaika05
Kość gnykowaHyoid bone
Mięśnie i powięzie głowy i szyiMuscles and fasciae of head and neck
Prawy/lewy mięsień skroniowyRight/left temporalis muscle
Prawy/lewy mięsień żwaczRight/left masseter muscle
Brzusiec przedni mięśnia dwubrzuścowego prawego/lewegoAnterior belly of right/left digastric muscle
Brzusiec tylny mięśnia dwubrzuścowego prawego/lewegoPosterior belly of right/left digastric muscle
Prawy/lewy mięsień rylcowo-gnykowyRight/left stylohyoid muscle
Prawy/lewy mięsień żuchwowo-gnykowyRight/left mylohyoid muscle
Prawy/lewy mięsień bródkowo-gnykowyRight/left geniohyoid muscle
Prawy/lewy mięsień mostkowo-gnykowyRight/left sternohyoid muscle
Prawy/lewy mięsień tarczowo-gnykowyRight/left thyrohyoid muscle
Prawy/lewy mięsień mostkowo-tarczowyRight/left sternothyroid muscle
Prawy/lewy mięsień łopatkowo-gnykowyRight/left omohyoid muscle
Prawy/lewy mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowyRight/left sternocleidomastoid muscle
Prawy/lewy mięsień pochyły przedniRight/left scalenus anterior muscle
Łuk łonowyPubic arch
Kąt podłonowySubpubic angle
Prawa/lewa kresa granicznaRight/left terminal line
Wzgórek kości krzyżowejPromontorium
Wymiar prosty, poprzeczny i skośny prawy/lewy w płaszczyźnie wchodu miednicyStraight diameter, transverse diameter, oblique right/left diameter of pelvic inlet
Wymiar prosty i poprzeczny w płaszczyźnie próżni miednicyStraight diameter, transerve diameter of pelvic plane of greatest dimensions
Wymiar prosty i poprzeczny w płaszczyźnie cieśni miednicyStraight diameter, transerve diameter of pelvic plane of least dimensions
Wymiar prosty i poprzeczny w płaszczyźnie wychodu miednicyStraight diameter, transerve diameter of pelvic outlet
Sprzężna anatomicznaAnatomical conjugate
Sprzężna wejścia i sprzężna przekątna miednicyTrue conjugate and diagonal conjugate of pelvis
Odległość międzykolcowaInterspinous diameter
Odległość międzygrzebieniowaIntercristal diameter
Odległość międzykrętarzowaIntertrochanteric diameter
Sprzężna zewnętrzna miednicyExternal conjugate of pelvis