wordki.pl - nauka słówek
Pratkyczny,23 - klatka piersiowa
autor: malaika05
Klatka piersiowaThorax
Prawa/lewa kość żebrowaRight/left rib
Głowa żebra prawego/lewegoHead of right/left rib
Powierzchnia stawowa głowy żebra prawego/lewegoArticular surface of head of right/left rib
Grzebień głowy żebra prawego/lewegoCrest of head of right/left rib
Szyjka żebra prawego/lewegoNeck of right/left rib
Grzebień szyjki żebra prawego/lewegoCostal tubercle of right/left rib
Powierzchnia stawowa guzka żebra prawego/lewegoArticular surface of costal tubercle of right/left rib
Kąt żebra prawego/lewegoCostal angle of right/left rib
Bruzda żebra prawego/lewegoCostal groove of right/left rib
Prawa/lewa kość żebrowa pierwszaRight/left first rib
Guzek mięśnia pochyłego przedniego żebra pierwszego prawego/lewegoScalene tubercle of first right/left rib
Bruzda tętnicy podobojczykowej żebra pierwszego prawego/lewegoGroove for subclavian artery of first right/left rib
Bruzda żyły podobojczykowej żebra pierwszego prawego/lewegoGroove for subclavian vein of first right/left rib
Prawa/ lewa kość żebrowa drugaRight/left second rib
Guzowatość mięśnia zębatego przedniego żebra drugiego prawego/lewegoTuberosity for serratus anterior of second right/left rib
Prawa/lewa chrząstka żebrowaRight/left costal cartilage