wordki.pl - nauka słówek
Praktyczny,24 - mostek + mm. klatki piersiowej
autor: malaika05
MostekSternum
Rękojeść mostkaManubrium of sternum
Wcięcie szyjne rękojeści mostkaJugular notch of manubrium of sternum
Prawe/lewe wcięcie obojczykowe rekojeści mostkaRight/left clavicular notch of manubrium of sternum
Prawe/lewe wcięcie żebrowe pierwsze/drugie rękojeści mostkaRight/left clavicular notch of manubrium of sternum
Trzon mostkaBody of sternum
Prawe/lewe wcięcie żebrowe drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme trzonu mostkaRight/left second, third, fourth, fifth, sixth, seventh costal notch of body of sternum
Wyrostek mieczykowaty mostkaXiphoid process of sternum
Kąt mostka; chrząstkozrost górny mostkaSternal angle
Mięśnie klatki piersiowejMuscles of the thorax
Prawy/lewy mięsień piersiowy większyRight/left pectoralis major muscle
Prawy/lewy mięsień piersiowy mniejszyRight/left pectoralis minor muscle
Prawy/lewy mięsień zębaty przedniRight/left serratus anterior muscle
Prawy/lewy mięsień międzyżebrowy zewnętrznyRight/left external intercostal muscle
Prawy/lewy mięsień międzyżebrowy wewnętrznyRight/left internal intercostal muscle
Prawa/lewa część mostkowa, żebrowa, lędźwiowa przeponyRight/left sternal, costal, lumbar part of diaphragm
Środek ścięgnisty przeponyCentral tendon of diaphragm
Prawa/lewa odnoga części lędźwiowej przeponyRight/left crus of lumbar part of diaphragm
Rozwór aortowy przeponyAortic hiatus of diaphragm
Rozwór przełykowy przeponyEsophageal hiatus of diaphragm
Otwór żyły głównej przeponyCaval opening of diaphragm